แผ่นดินไหว อ.พาน จ.เชียงราย ขนาด 3.0 สั่นไหวถึง อ.แม่ลาว

15 มีนาคม 2562, 21:01น.


กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รายงานว่าเมื่อเวลา 20.35 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 3.0 ลึก 15 กิโลเมตร ที่ อ.พาน จ. เชียงราย รู้สึกสั่นไหวที่ อ.พาน และ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย นอกจากนั้น ยังพบว่า ประชาชนในพื้นที่อ.พานและแม่ลาว รายงานผ่านสื่อออนไลน์ของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ถึงการรับรู้ความสั่นสะเทือนในครั้งนี้  

ข่าวทั้งหมด