จีนพร้อมเพิ่มความร่วมมือด้านวัคซีนกับประเทศไทย

23 เมษายน 2564, 20:11น.


          นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเปิดเผยว่าประเทศจีนพร้อมจะเพิ่มความร่วมมือกับประเทศไทย เพื่อช่วยให้ประเทศไทยเอาชนะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างสิ้นเชิง นายหวังพูดเรื่องนี้ระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์กับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ นายหวัง กล่าวถึงสัมพันธ์ไทย-จีนว่ามีความใกล้ชิดกันเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน          นายหวังกล่าวว่า ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระดับสูงของประเทศทั้งสองช่วยให้ประเทศทั้งสองสามารถจะลดผลกระทบต่างๆที่เป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งประคับประคองเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ นายหวังเป็นฝ่ายโทรศัพท์มาพูดคุยกับนายดอน นอกจากนี้ ปีนี้ครบวาระ 100 ปีหลังการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งประเทศจีนจะเริ่มต้นการพัฒนาและปฏิรูปประเทศในแนวทางใหม่ๆ คาดว่าประเทศไทยจะร่วมมือกับประเทศจีนในเรื่องการพัฒนาใหม่ๆในยุคหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19          นายหวังกล่าวว่าประเทศจีนพร้อมจะร่วมมือกับประเทศไทยในเรื่องโครงการ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งสองและทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียโดยรวม นอกจากนั้น ปีนี้เป็นวาระครบ 30 ปีหลังการจัดตั้งเวทีพูดคุยจีน-อาเซียน ซึ่งประเทศจีนพร้อมจะทำงานกับกลุ่มอาเซีย นำประสบการณ์มาจัดทำแผนเพื่อขับเคลื่อนให้ทั้งสองฝ่ายยกระดับความร่วมมือไปสู่ระดับใหม่ในยุคหลังการระบาดของโรคโควิด-19          ด้านนายดอน กล่าวว่าประเทศไทยและประเทศจีน เป็นเหมือนเพื่อนและญาติที่ดี มีความเข้าใจและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาอย่างยาวนาน นายดอนขอบคุณรัฐบาลจีนด้วยความจริงใจที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งแสดงความหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มความร่วมมือกันให้มากยื่งขึ้นในเรื่องการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19Cr: Xinhua, News Track

ข่าวทั้งหมด