สมาชิกสภา กทม.อภิปรายปัญหาการก่อสร้างที่เสี่ยงอันตราย แนะวางมาตรการเพื่อความปลอดภัย

14 สิงหาคม 2562, 14:56น.


การเสนอให้กรุงเทพมหานครหรือ กทม. วางมาตรการควบคุมการใช้ปั้นจั่นหอสูงหรือเครนในการก่อสร้างอาคารให้มีความปลอดภัย โดยในที่ประชุมสภากทม.วันนี้ นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้เสนอญัตติ กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ กทม. มีการก่อสร้างอาคารสูงจำนวนมาก  จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกิดปัญหาเครนล้มบ่อย ทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เช่น เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2562 เกิดเหตุเครนล้มภายในโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม ย่านพระราม 3 เขตยานนาวา มีผู้เสียชีวิต 4 ศพ บาดเจ็บ 5 ราย , เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2562 เครนยกแผ่นเหล็กนั่งร้านอาคาร 20 ชั้นหักลงมาทำให้แผ่นเหล็กร่วงใส่หลังคา ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ เขตบางรัก มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บ 10 คน ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้งานมานาน รวมถึงเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมงานขาดการควบคุมดูแลอย่างจริงจัง ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น

ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอให้กทม.วางมาตรการควบคุมการใช้เครนในการก่อสร้างให้มีความปลอดภัย เช่น การออกประกาศกรุงเทพมหานครให้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นหอสูงหรือเครน ก่อนมีการนำไปใช้ในการก่อสร้าง โดยอาจจะอ้างอิงจากข้อบังคับ มาตรการของหน่วยงานอื่นๆที่ดูแลเรื่องนี้มาใช้ในการออกประกาศ มีการลงทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการที่ให้เช่าหรือบริษัทผู้รับจ้างติดตั้ง รวมถึงมีการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงานให้ชัดเจน ถึงการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากการให้มีวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ

ด้าน พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์  รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า เรายังไม่มีมาตรฐานในการควบคุมเรื่องนี้อย่างชัดเจน และการก่อสร้างในกทม.ที่ใช้เครนส่วนใหญ่พบว่าใช้แรงงานต่างด้าวในการควบคุมเครน ซึ่งไม่มีความรู้ด้านวิศวกรรม หากมีประกาศหรือข้อบังคับเพื่อควบคุมให้เกิดความปลอดภัยถือเป็นเรื่องที่ดี โดยนำมาตรฐานหรือข้อบังคับจากหน่วยงานที่มีอยู่แล้วมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใช้ในการออกประกาศของกทม. เพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ตามกทม.จะรับข้อเสนอในญัตตินี้ไปพิจารณาดำเนินการให้เร็วที่สุด ผสข. เบญจภรณ์ ผิวเหลือง 

ข่าวทั้งหมด