สรุปข่าว 12.30น.วันพุธ 24 เมษายน 2562

24 เมษายน 2562, 13:29น.


สรุปข่าว 12.30น.วันพุธ 24 เมษายน 2562+++ในวันนี้ ศาลปกครองได้นัดกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ยื่นหนังสือคัดค้านขอให้ไต่สวนและระงับการปรับขึ้นค่าโดยสารตามมติคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน โดยศาลได้รับข้อมูลจากทั้ง 2 ฝ่าย และมีการเรียกเอกสารเพิ่มจากบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อประกอบการพิจารณา หลังจากศาลได้รับเอกสารจาก ขสมก.และ บขส.แล้ว ได้แจ้งว่าศาลจะรับไว้พิจารณาและจะมีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในช่วงเย็นวันที่ 26 เมษายนนี้+++ส่วนผู้ประกอบการรถร่วม ขสมก. และ บขส. ที่มาเฝ้าสังเกตการณ์วันนี้ ยืนยันถึงความจำเป็นที่ต้องปรับค่าโดยสาร โดยนายพิเชษฐ์ เจียมบุรเศรษฐ์ นายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย กล่าวว่า อยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ เพราะปัจจุบันการจัดการบริหารรถเมล์ที่ไม่สามารถเก็บค่าโดยสารสะท้อนต้นทุนขาดทุนอย่างหนัก พิจารณาจากปัญหาที่มีใน ขสมก.ขาดทุนกว่า 100,000 ล้านบาท หากยังเป็นอย่างนี้ต่อท้ายที่สุดเมื่อผู้ประกอบการไม่สามารถอยู่ได้และเลิกกิจการก็จะกระทบประชาชนผู้ใช้บริการ+++พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ว่าที่ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย และว่าที่ส.ส.กทม.ของพรรค อาทิ นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ นายวัน อยู่บำรุง นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์  น.อ.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ  และสมาชิกพรรคเพื่อไทย ร่วมลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก พล.ต.ท.วิโรจน์  กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องรอวันที่ 9 พ.ค. ส่วนการประเมินท่าทีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) ในการพิจารณาคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย ที่มีการดำเนินการล่าช้านั้น ตนขอใช้คำว่า อึมครึม ความชัดเจนในหลายเรื่องยังไม่เกิดขึ้น มองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะสมาชิกของพรรคเพื่อไทย แต่หลายคนและหลายฝ่ายต่างรู้สึกในสภาพเดียวกัน และมองว่าทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นหลังวันที่ 9 พ.ค.  ส่วนสูตรคำนวณส.ส. บัญชีรายชื่อ ของกกต. ที่ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ว่าที่ส.ส.จ.เชียงใหม่  กล่าวว่า เราไม่มีความกังวลในเรื่องดังกล่าวนี้  จะคำนวณให้บวกหรือลบเราก็พร้อมยอมรับ แต่จะต้องให้ถูกต้องตามกติกาของรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พรรคเพื่อไทยก็จะเตรียมดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกัน+++นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การออกกฏกระทรวง5ฉบับ จำกัดการใช้สารเคมีวัตถุอันตรายใช้ในการเกษตรกำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช 3ชนิด คือพาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส ได้ประกาศราชกิจจาฯแล้วจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันหลังจากนี้ โดยจะมีการจำกัดการนำเข้าสารเคมีลดลงประมาณครึ่งของที่เคยนำเข้าตัวละอยู่ระหว่าง2-3 ตันต่อปีจากเดิมอนุญาตให้นำเข้า4-6 ตันต่อปี ซึ่งในปี 2562 จำกัดการนำเข้าตามมาตรการโดยจำกัดการนำเข้าตามชนิดพืช เช่น พาราควอต 2 หมื่นตัน ไกลโฟเซต 4.8 หมื่นตัน คลอร์ไฟริฟอส 1,150 ตัน พร้อมกันนี้ได้สั่งการหน่วยงานในเรื่องการสร้างการรับรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้นำไปใช้อย่างถูกวิธี  และจะเร่งดำเนินการสร้างการรับรู้ ผู้ผ่านอบรมการใช้จึงนำใบอนุญาตไปซื้อขาย โดยกำหนดชนิดพืช อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด และไม้ผล ที่ใช้สารพาราควอต และไกลโฟเซต ส่วนสารคลอไพริฟอส ให้ใช้เฉพาะกำจัดแมลงในการปลูกไม้ดอก พืชไร่ และเพื่อกำจัดหนอนเจาะลำต้นในไม้ผล รวมทั้งขณะนี้ให้กรมวิชาการเกษตรร่วมกับภาควิชาการและภาคเอกชนศึกษาวิจัยหาวิธีการหรือสารอื่นมาทดแทนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ซึ่งคณะอำนวยการขับเคลื่อนของกระทรวงต้องรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชนทุก 3 เดือน หากทำได้ตามที่กำหนดไว้ทั่วประเทศ จะยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดทันที+++ธนาคารโลก เปิดเผยรายงาน “East Asia and Pacific Update “ เดือนเมษายน 2562 โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 3.8 ลดลงจากประมาณการเดิมที่ขยายตัวร้อยละ 3.9 และลดลงจากปี 2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.1 ส่วนเศรษฐกิจไทยปี 2563 ขยายตัวร้อยละ 3.8 นายเกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำประเทศไทยธนาคารโลก กล่าวว่า สาเหตุที่ธนาคารโลก ปรับจีพีดีเศรษฐกิจไทยปีนี้ลง เนื่องจากการส่งออกขยายตัวลดลงเหลือโตร้อยละ 5.7 จากปีก่อนที่โตร้อยละ 5.9 ส่วนปี 2563 ส่งออกโตร้อยละ 5.5 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การค้าโลกที่ชะลอตัวลงจากภาวะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ประกอบกับตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทยเติบโตลดลงด้วย จึงทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวชะลอลง+++การเตรียมออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยหนึ่งในมาตรการคืออัดฉีดวงเงินประมาณ 15,000 ล้าน แจกเงินให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป คนละ 1,500 บาท จำนวน 10 ล้านคนแรก นำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการในการท่องเที่ยวเมืองรอง ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อี-เพย์เมนต์ ในสังคมออนไลน์ เช่น ผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย และอยากให้นำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ที่ยากไร้ขาดแคลน หรือเด็กด้อยโอกาสมากกว่า รวมถึงซื้อเครื่องมือแพทย์ สร้างหอผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลที่ห่างไกลไม่มีงบประมาณเพียงพอ+++นายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ออกเดินทางด้วยขบวนรถไฟส่วนตัวของเขาไปยังเมืองวลาดิวอสต็อกเมืองชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นดินแดนตะวันออกไกลของรัสเซีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน เป็นครั้งแรกในวันนี้ ทำเนียบเครมลิน เปิดเผยว่า วาระการประชุมที่ผู้นำทั้ง 2 จะประชุมหารือกันคือปัญหานิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งนายคิม กำลังต้องการเสียงสนับสนุนหลังจากการเจรจากับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ล้มเหลว และรัสเซียมีความเห็นว่า สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีนั้น "ค่อนข้างทรงตัว" ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้  จึงต้องการให้ความช่วยเหลือและประสานงานเพื่อให้เกิดผลในเชิงบวก+++นอกจากนี้ เมื่อต้นเดือนที่แล้ว เกาหลีเหนือ ยังต้องการให้นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐฯ ออกจากคณะผู้แทนในการเจรจานิวเคลียร์ โดยกล่าวหาว่า พูดไร้สาระ และขอให้ผู้ที่มาทำหน้าที่แทนมีความระวังตัวมากขึ้น ทั้งกล่าวโทษว่าเขาทำให้การประชุมที่ประเทศเวียดนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต้องล้มเหลว  สื่อในรัสเซีย รายงานว่า เจ้าภาพจัดการประชุมติดธงชาติรัสเซียและธงชาติเกาหลีเหนือ ที่เกาะรุสสกีของวลาดิวอสต็อกตั้งแต่เมื่อวันอังคาร ทำให้คาดว่าสถานที่จัดการประชุมคือมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ แต่การประชุมครั้งนี้จะไม่มีการแถลงข่าว และการลงนามในข้อตกลงใดๆ

ข่าวทั้งหมด