เลขาธิการ ป.ป.ส. นำทีมเจ้าหน้าที่ไทยร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด ที่ออสเตรีย

21 มีนาคม 2562, 14:55น.


นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs: CND) สมัยที่ 62 วาระปกติ พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา สำนักงานอัยการสูงสุด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

นายนิยม พร้อมด้วยนายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เข้าร่วมลงคะแนนเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงการควบคุมสารเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติด โดยในภาพรวมประเทศสมาชิกฯ ได้ลงคะแนนเสียงที่สอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดจากนั้นได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับ นายเจมส์ เอ วอล์ช (Mr. James A. Walsh) รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา สำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเด็นสำคัญ ทั้งความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านปราบปรามยาเสพติด ด้านบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายยาเสพติด โดยขอให้สหรัฐอเมริกา สนับสนุนการจัดทำข้อมูลลักษณะยาเสพติด (Drug Profiling) เพื่อตรวจพิสูจน์ลักษณะจำเพาะของยาเสพติดที่มีการจับกุมได้จากต้นทางที่ต่างกัน ซึ่งสหรัฐอเมริกาพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนมากขึ้น รวมทั้งร่วมหารือในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ปี ค.ศ. 2019 โดยสหรัฐฯ มีความกังวลเกี่ยวกับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน และนโยบาย One Belt, One Road (OBOR) หรือเส้นทางสายไหมศตวรรษ 21 ที่ริเริ่มโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับปัญหาด้านความมั่นคงต่าง ๆ เช่น ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมต่อมาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมประชุมทวิภาคีเรื่องเทคโนโลยีเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์และผลการดำเนินงาน ร่วมกับนายเดวิด แมนส์ฟิลด์ (Mr. David Mansfield) ผู้แทน London School of Economics and Political Science (LSE) นายเดวิด ได้นำเสนอเทคโนโลยีภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูง ร่วมกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์และประเมินผลการดำเนินงานที่แสดงภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่วงกว้าง หรือพื้นที่ที่ต้องการความเฉพาะเจาะจง เช่น พื้นที่ชายแดน หรือพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์

นายนิยม ได้หารือร่วมกันกับ นาย Chron Ki Hong หัวหน้าสำนักงานยาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด สาธารณรัฐเกาหลี โดยทั้งสองฝ่ายต่างยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยเกาหลีใต้ มีข้อห่วงใยถึงปัญหาการลักลอบนำเข้ายาบ้าให้กับในกลุ่มแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีที่เพิ่มขึ้นมาก ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือไทยในการร่วมกันสกัดกั้นและรณรงค์ประชาสัมพันธ์โทษของการกระทำดังกล่าว พร้อมทั้งการสนับสนุนกรณีความร่วมมือและปฏิบัติการที่นอกเหนือจากกรอบสองฝ่าย ที่อาจเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ต่อไปด้วย CR:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด     

ข่าวทั้งหมด