กกต.ตรวจการส่งมอบอุปกรณ์ ซ้อมทำความเข้าใจพร้อมเลือกตั้งล่วงหน้า

16 มีนาคม 2562, 12:00น.


ก่อนที่วันพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศ ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้จัดหน่วยเลือกตั้ง 58 แห่ง รองรับผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิกว่า928,532คน โดยเขตบางกะปิ มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 61,401คน การอำนวยความสะดวกถือเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะต้องเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี  วันนี้ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการส่งมอบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ก่อนวันเลือกตั้ง สำหรับการออกเสียงลงคะแนนและประชุมซ้อมทำความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งกลาง ที่โรงเรียนบ้านบางกะปินายอิทธิพร เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่ามีการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยดี หน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มาลงทะเบียนจำนวนมากจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี การจัดสถานที่ได้แยกเป็นสัดส่วนในรูปแบบภูมิภาคและกลุ่มจังหวัด รวม 77 จุดเลือกตั้ง และมีคูหาเลือกตั้งทั้งสิ้น 308 คูหา จะเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. คาดว่า วันพรุ่งนี้ในเขตนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่าร้อยละ80 ยืนยันจะจัดการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใส ไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแน่นอน พร้อมฝากไปยังผู้สมัครแต่ละเขต ห้ามหาเสียงใกล้บริเวณที่มีการจัดการเลือกตั้ง ส่วนหีบบัตรเลือกตั้ง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจนับจำนวน จากนั้นจะจัดเก็บไว้อย่างดี เมื่อถึงเวลาลงคะแนนจะนำมาประจำจุด ส่วนพื้นที่อื่นๆก็ได้ส่งบัตรลงคะแนนไปให้ครบหมดแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจนับจำนวนเช่นกันด้านพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ระบุว่า หลังจากปิดหีบลงคะแนนแล้ว จะนำส่งไปเก็บที่สถานที่เก็บหีบกลางด้วยรถไปรษณีย์ โดยจะมีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยในการขนย้าย ซึ่งสถานที่เก็บหีบทุกแห่งมีการรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด ส่วนการทำบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แยกออกเป็น 350 แบบ ยืนยันว่า ไม่ทำให้เกิดการทุจริต อีกทั้งทุกหน่วยเลือกตั้งมีเจ้าหน้าที่จากทุกสาขาอาชีพเข้ามาร่วมดูแลด้วยสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องเตรียมเอกสารแสดงตน เช่น บัตรประชาชน หรือหลักฐานอื่นๆของทางราชการที่มีเลขประจำตัวประชาชน เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง มาด้วย และการเลือกตั้งครั้งนี้จะปิดหีบในเวลา17.00น. อาจมีการขยายระยะเวลาเล็กน้อยให้กับคนที่ลงทะเบียนแล้วและเข้ามาอยู่ภายในเขตการเลือกตั้ง รอการหย่อนบัตรเพื่อใช้สิทธิผู้สื่อข่าว:ธนดา เฉลิมวันเพ็ญ    

ข่าวทั้งหมด