รองนายกฯ ย้ำ บนเวทีแก้ปัญหายาเสพติดระดับโลก ร่วมมือสกัดลักลอบค้าเคมีภัณฑ์-สารตั้งต้น

15 มีนาคม 2562, 16:26น.


ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drug : CND) สมัยที่ 62 ระดับรัฐมนตรี ที่สาธารณรัฐออสเตรีย วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงเวียนนา) พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด โดยประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติด มี จำนวน 53 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ องค์การระหว่างภูมิภาค และองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไรพล.อ.อ.ประจิน ได้กล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุม CND สมัยที่ 62 โดยมีสาระสำคัญ เรียกร้องให้นานาชาติเพิ่มความสนใจต่อปัญหาการลักลอบการค้าเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่ผิดกฎหมาย พร้อมย้ำให้ทุกภาคส่วนเห็นว่าปัญหายาเสพติดโลกเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเราทุกคน

รองนายกรัฐมนตรี ยังแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรซูดาน ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 62 นอกจากนั้น รัฐบาลไทยยืนยันต่อการดำเนินการต่อพันธกรณีด้านการควบคุมยาเสพติดทั้งในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและระดับโลก

โดยรัฐบาลไทยยึดมั่นต่ออนุสัญญาสหประชาชาติด้านยาเสพติดทั้ง 3 ฉบับ และสนับสนุนคณะกรรมาธิการยาเสพติดในฐานะหน่วยงานหลักสำคัญระดับโลกด้านนโยบายด้านยาเสพติด และสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในฐานะองค์กรหลักในการส่งเสริมโครงการและกิจกรรมด้านการควบคุมยาเสพติดผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386 

ข่าวทั้งหมด