เฟซบุ๊กแนะป้องกันเผยแพร่ข่าวลวงด้วยการพิจารณาที่มาของข่าวก่อนแชร์ข่าวเสมอ

07 มีนาคม 2562, 10:39น.


เฟซบุ๊ก สื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม เปิดเผยผลการสำรวจเกี่ยวกับทักษะเชิงดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดย YouGov เดือนธันวาคม 2561 พบว่าในประเทศไทยมีเพียงร้อยละ 42 และร้อยละ 41 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความมั่นใจว่าสามารถระบุข่าวปลอมและโปรไฟล์ปลอมได้ ตามลำดับ


ดังนั้นการจัดการข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงและข่าวปลอมจึงเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและจำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ ภาคประชาสังคมและรัฐบาล รวมถึงองค์กรด้านเทคโนโลยีและสื่อมวลชน เฟซบุ๊กจึงนำเสนอเคล็ดลับที่ใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้ผู้คนมีทักษะและสามารถสังเกตข่าวปลอมบนโลกออนไลน์ได้ ประกอบไปด้วย


1.ศึกษาข้อมูลด้วยตนเองก่อนการแชร์เสมอ คือพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน ตรวจสอบข้อมูลสนับสนุน ตรวจสอบวันที่ โดย 2 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยระบุว่าพวกเขาตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลว่ามาจากองค์กรที่น่าเชื่อถือหรือไม่ และในประเทศไทย ร้อยละ 41 ตรวจสอบว่าภาพที่อยู่ในบทความมีที่มาจากไหน และร้อยละ 33 ตรวจสอบข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมจากการรายงานหรือข่าวอื่น 


2.อย่าอ่านแค่พาดหัวข่าว ข่าวปลอมและข่าวที่มีคุณภาพต่ำมักมีการพาดหัวข่าวที่กระตุ้นความรู้สึก เพื่อให้เกิดจำนวนการคลิกมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื้อหาของข่าวปลอมบางครั้งอาจเป็นภาษาที่ใช้คำรุนแรง รวมถึงใช้วิธีการเขียนที่ผิดหลักภาษาและมีการสะกดคำผิด เพื่อการหาผลประโยชน์จากนักอ่านเวลาน้อย โดยในประเทศไทย ร้อยละ 71 ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าพวกเขาอ่านบทความจนจบก่อนที่จะแชร์ต่อ


3.แยกแยะระหว่างการแสดงความคิดเห็นและข่าว โดยบุคคลมีแนวโน้มที่จะเชื่อข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อส่วนตัว ดังนั้นก่อนที่จะระบุว่าเรื่องราวใด ๆ ไม่เป็นความจริง ควรไตร่ตรองให้ดีว่าอคติส่วนตัวไม่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการพิจารณาเนื้อหาในขณะนั้น


4.คิดเชิงวิเคราะห์ เพราะเรื่องราวบางเรื่องถูกจงใจสร้างขึ้นด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ดังนั้น ควรแชร์ข่าวที่มั่นใจว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือได้เท่านั้นด้วยการคิดวิเคราะห์และพิจารณาบริบทอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพราะข่าวปลอมมักจะประกอบด้วยภาพหรือวิดีโอที่ถูกปรับแต่ง ซึ่งในบางครั้ง รูปภาพนั้นอาจเป็นรูปภาพที่แท้จริง แต่ถูกนำมาเปลี่ยนแปลงบริบท คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับภาพนั้นเพิ่มเติมเพื่อยืนยันที่มาที่ถูกต้อง


...


รีไรท์ เบญจภรณ์ ผิวเหลือง
ข่าวทั้งหมด