การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีการพิจารณาโครงการก่อสร้างพื้นฐานหลายโครงการ

12 กุมภาพันธ์ 2562, 08:22น.


การประชุมคณะรัฐมนตรีที่ มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมในวันนี้ คาดว่าที่ประชุมจะมีการนำข้อเสนอของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ 3 เรื่องเข้าสู่ที่ประชุม คือ การคุ้มครองพื้นที่ชุมชนที่ยื่นเสนอขอใช้สิทธิที่ดินตามนโยบายโฉนดชุมชนทั้ง 486 ชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้พัฒนาชุมชน และทำมาหากินตามปกติ ในระหว่างการรอการแก้ปัญหาระยะยาว การปรับเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง จากเดิมหน่วยละ 8 หมื่นบาท เป็น 1 แสนบาท เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน และ การจ่ายค่าชดเชยเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากเรื่องทั้งหมดได้ข้อยุติแล้วแต่ยังไม่มีการนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ครม.


นอกจากนี้คาดว่าจะมีการพิจารณาอนุมัติโครงการสำคัญ เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเร่งดำเนินการให้เสร็จก่อนการเลือกตั้ง เนื่องจากบางโครงการส่งผลต่อการลงทุนของต่างประเทศ อาทิ แผนการจัดหาฝูงบินใหม่ของการบินไทยจำนวน 38 ลำ โครงการรถไฟทางคู่ 8 สาย ได้แก่ รถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ในเดือนนี้หรือต้นมีนาคม ส่วนที่เหลืออีก 7 โครงการจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม


ขณะเดียวกัน ยังมีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ ระยะทาง 13.4 กิโลเมตร และการเดินรถไฟฟ้าสายสีส้มตลอดเส้นทาง ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี ที่เตรียมให้ ครม.พิจารณา รวมถึงเตรียมเสนอโครงการถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์ และรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ตลิ่งชัน – ศาลายา และ ตลิ่งชัน – ศิริราช ให้ ครม. พิจารณาในเร็วๆ นี้


ทั้งนี้ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 


ขณะที่นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์วันมาฆบูชา 2562 และส่งเสริมการศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์เรียนรู้ศีลธรรม พลังขับเคลื่อนชุมชน คุณธรรม สร้างเด็กไทย


...


ผสข.ปิยะธิดา เพชรดี 
ข่าวทั้งหมด