กกต.รับรองแคนดิเดตนายกฯ 69 ชื่อ แต่ไม่รวมพระนามทูลกระหม่อมฯ

11 กุมภาพันธ์ 2562, 16:34น.


หลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นานกว่า 5 ชั่วโมง ล่าสุด เจ้าหน้าที่สำนักงานกกต. ได้แจกเอกสารผลการประชุม โดยไม่มีการแถลงจากนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. ในเอกสารข่าวระบุถึงผลการประชุมกกต. ในวันนี้ที่มีวาระพิจารณารายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งกกต. ได้ประกาศรับรองรายชื่อดังกล่าวทั้งสิ้น 45 พรรคการเมือง 69 ชื่อ ให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกฯ เช่น พรรคอนาคตใหม่ ที่เสนอนาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค, พรรคประชาธิปัตย์ ที่เสนอนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค และพรรคพลังประชารัฐ ที่เสนอพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นต้น โดยไม่นับรวมพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ได้รับการเสนอพระนามให้เป็นนายกฯในนามพรรคไทยรักษาชาติ เนื่องจาก พระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมือง และความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ ทั้งไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆทางการเมืองได้ เพราะจะขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามพระราชโองการ ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560โดยในเอกสารไม่มีการระบุถึงบทลงโทษหรือความผิดของพรรคไทยรักษาชาติในกรณีใดๆทั้งสิ้น และทางกกต. ก็ยังไม่มีการออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยผู้สื่อข่าว:ธีรวัฒน์  สิทธิเกรียงไกร  

 ข่าวทั้งหมด