ธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10 รับรางวัล 'The Best New Banknote Award'

07 ธันวาคม 2561, 18:26น.


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 1,000 บาท ได้รับรางวัล The Best New Banknote Award จากที่ประชุมนานาชาติว่าด้วยการพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่า High Security Printing Asia 2018 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยรางวัลนี้มอบให้กับธนบัตรที่มีการออกแบบโดดเด่นยอดเยี่ยม ด้วยเทคนิคที่ซับซ้อน และมีเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงพิเศษข่าวทั้งหมด