อินเดีย ห้ามครูให้การบ้านเด็กเล็ก ห้ามนร.แบกกระเป๋าหนัก หวั่นเด็กรุ่นใหม่ปวดหลัง

06 ธันวาคม 2561, 16:09น.


เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดอะเทเลกราฟของอังกฤษ รายงานว่า รัฐบาลอินเดีย ออกระเบียบให้โรงเรียนทั่วประเทศปฏิบัติตาม คือ ห้ามนักเรียนสะพายกระเป๋าเป้ ใส่หนังสือเรียนหนักเกินไป เนื่องจาก หวั่นเกรงว่าเด็กรุ่นใหม่ของอินเดียอาจจะมีปัญหาสุขภาพในอนาคต โดยเฉพาะ การปวดหลัง อาการหลังค่อมและกระดูกสันหลังคดงอผิดรูป พร้อมทั้งห้ามครูมอบหมายให้นักเรียนชั้นป.1 และป. 2 ทำการบ้านเพื่อไม่ให้นักเรียนกลุ่มนี้ต้องแบกกระเป๋าเรียนกลับไปทำการบ้านที่บ้าน ระเบียบดังกล่าวอ้างอิงผลการศึกษาของสมาคมหอการค้าและอุตสาหกรรมของอินเดียเมื่อเร็วๆนี้ ที่ระบุว่าการแบกกระเป๋าหนังสือหนักๆจะมีผลต่อกระดูกสันหลังของนักเรียน ที่กระดูกสันหลังยังอ่อนและยังโตไม่เต็มที่ ภายใต้ระเบียบนี้น้ำหนักของกระเป๋าหนังสือจะขึ้นอยู่กับอายุของนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 น้ำหนักของกระเป๋านักเรียนไม่ควรเกิน 3 กิโลกรัม ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป น้ำหนักกระเป๋า ไม่ควรเกิน 5 กิโลกรัมจากการสำรวจของสมาคมหอการค้าและอุตสาหกรรมของอินเดีย พบว่า ร้อยละ 68 ของเด็กเล็ก อาจประสบปัญหามีอาการปวดหลังเล็กน้อย แต่อาจจะมีอาการปวดหลังระยะยาวและส่งผลต่อกระดูกสันหลังผลการศึกษาครอบคลุมประชากรตัวอย่าง คือ นักเรียนกว่า 2,500 คนและผู้ปกครอง 1,000 คนในเมืองหลักๆของอินเดียทั่วประเทศ พบว่า กว่าร้อยละ 88 ของนักเรียนอายุระหว่าง 7-13 ปี ต้องแบกกระเป๋าหนังสือหนักกว่าร้อยละ 45 ของน้ำหนักตัวเองทีมต่างประเทศCR:www.telegraph.co.uk.   

ข่าวทั้งหมด