ญี่ปุ่นรับบริจาคมือถือเก่า เพื่อรีไซเคิลเป็นเหรียญรางวัลในโอลิมปิก เกมส์ 2020

13 สิงหาคม 2560, 12:43น.


คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก 2020 ของญี่ปุ่นเร่งรณรงค์ขอรับบริจาคโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์อื่นๆ ที่ไม่ใช้งานแล้วจากชาวญี่ปุ่นทั่วประเทศ เพื่อนำไปรีไซเคิลผลิตเป็นเหรียญรางวัลกว่า 5,000 เหรียญให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันโตเกียว เกมส์ 2020 ซึ่งญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กิจกรรมขอรับบริจาคโทรศัพท์เก่าเริ่มเปิดตัวมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยบริษัท เอ็นทีที ซึ่งเป็นบริษัท โทรคมนาคมรายใหญ่ของญี่ปุ่นได้เข้าร่วมในการสนับสนุนกิจกรรม ด้วยการเปิดกล่องรับบริจาคตามร้านสาขาของเอ็นทีทีทั่วญี่ปุ่น โดยคาดว่าจะมีผู้นำโทรศัพท์เก่ามาบริจาคถึง 8 ล้านเครื่อง นอกจากนั้นเอ็นทีทียังสอบถามบริษัทพันธมิตรอื่นๆ ให้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลเป็นวงกว้างขึ้น รวมทั้งการเข้าไปทำกิจกรรมตามสถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลโทรศัพท์เก่าแก่นักเรียนด้วย คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก โตเกียว เกมส์ 2020 หวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมด้วยการลดปริมาณขยะอิเลกทรอนิกส์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งชีวิตและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติลงได้......**12.23F174**

ข่าวทั้งหมด