เตรียมเปิดใจบ่ายพรุ่งนี้ ศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์

17 กรกฎาคม 2560, 21:12น.


นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ นัดสื่อมวลชนช่วงบ่าย 18ก.ค. แถลงกรณีแนวทางการลาออกจากราชการ กรณีที่มีการนำเสนอข่าวนายศิริชัย ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่งตั้งเป็นประธานศาลฎีกา และที่ผ่านมามีการกำหนดตำแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา ที่เป็นตำแหน่งใหม่เทียบเท่าประธานศาลอุทธรณ์ขึ้นมา ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 3 ก.ค. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.)มีมติเอกฉันท์ ไม่แต่งตั้งนายศิริชัย เป็นประธานศาลฎีกา เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว แม้จะเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดก็ตาม ทำให้สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำบัญชีเสนอชื่อข้าราชการตุลาการอาวุโสรองลงมาจากนายศิริชัย คือ นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา และเมื่อวันที่11 ก.ค. ที่ประชุม ก.ต.มีมติเอกฉันท์ เลือกนายชีพ เป็นประธานศาลฎีกาCR:www.manager.co.th

ข่าวทั้งหมด