!-- AdAsia Headcode -->

กรุงเทพฯ กลางคืนก็เที่ยวได้ 'ด้วยสองน่องท่องวัดยามเย็น เห็นวัดยามค่ำคืน'

22 ตุลาคม 2562, 15:13น.


     เงยหน้ามองท้องฟ้าที่ดวงตะวันตอนนี้เป็นสีทองส่องประกายบอกเวลาว่าตอนนี้ค่ำแล้ว หลังจากที่หลายคนเครียดเรื่องการทำงาน อยากจะเดินเล่นเพื่อคลายเครียดสักหน่อย พร้อมพาไปไหว้พระสงบจิตใจ ทั้งเยี่ยมชมความงามของสถาปัตยกรรมภายในวัดย่านฝั่งธนบุรี     เริ่มต้นกันที่วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร  ตั้งอยู่ใกล้กับเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งธนบุรี ก่อสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 สร้างโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)     ด้านในมี พระบรมธาตุมหาเจดีย์ เป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ทรงกลม ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่ พ.ศ.2450 มีความสูง 60.525 เมตร ฐานล่างส่วนนอกโดยรอบ 162 เมตร มีช่องคูหาล้อมรอบชั้นล่างพระเจดีย์ 54 คูหา ชั้นบนถัดจากช่องคูหาขึ้นไปมีพระเจดีย์เล็ก 18 องค์ เรียงรอบพระเจดีย์องค์ใหญ่     เดินชม ภูเขาจำลอง (เขาเต่า) สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ สร้างภูเขานี้ขึ้นโดยได้แนวคิดจากเค้าโครงมาจากหยดน้ำตาเทียนหยดทับถมกันเป็นเวลาหลายปี จนก่อรูปเหมือนภูเขา  ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้พระราชทานให้

     ภูเขาจำลองเป็นภูเขาขนาดเล็กก่อด้วยศิลา ตั้งอยู่กลางสระน้ำ บริเวณหน้าวัด ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกว่า “ภูเขาเต่า”  เนื่องจากชาวบ้านนำเต่า ตะพาบน้ำ มาปล่อยไว้ ประชาชนจึงนิยมพาบุตรหลานมาเที่ยวเล่น และนำกล้วย มะละกอ ผักบุ้ง มาให้สัตว์เหล่านั้น     ต่อมาเดินข้ามฝั่งถนนประชาธิปก เดินเข้าวัดวัดพิชยญาติการาม ตั้งอยู่ที่ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. แต่เดิมเป็นวัดร้าง แต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ประมาณ พ.ศ. 2372 - 2375 ในรัชกาลที่ 3 มีเรือสำเภาค้าขายกับจีน จึงได้นำอับเฉาเรือ กระเบื้องสี และหินมาจากจีน สถาปัตยกรรมวัดนี้มีลักษณะแบบไทยผสมจีน     เดินข้ามถนนสมเด็จเจ้าพระยจากวัดพชยาญาติการาม เป็นวัดอนงคารามวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัดนี้เมื่อเดิมได้ชื่อว่า วัดน้อยขำแถม ตามชื่อของผู้สร้างคือ ท่านผู้หญิงน้อย ภริยาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัด บุนนาค) สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นวัดคู่กันกับวัดพิชยญาติการาม

     ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่สำคัญ คือ พระอุโบสถ ซึ่งประดับลายปูนปั้นที่หน้าบันและซุ้มประตูหน้าต่าง เป็นลายปูนปั้นที่ยกย่องกันว่างดงามมากเช่นเดียวกันกับซุ้มประตูหน้าต่างพระวิหาร     วันธรรมดาหลังจากทำงานมีเวลาว่างเราก็สามรถมาสูดอากาศยามค่ำ ชมแสงสี ของวัดย่านฝั่งธนบุรียามค่ำคืนแบบนี้ได้ นอกจากนี้สังเกตได้ว่า ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปั่นจักรยานเที่ยวชมวัดในกรุงเทพมหานครยามค่ำคืน ด้วยเหตุผลว่าไม่มีแดดร้อน ทั้งมีคนไม่พลุกพล่าน ที่สำคัญมีเส้นทางจักรยานที่สะดวกต่อผู้ที่ชอบปั่นจักรยานอีกด้วย     และใครที่สนใจเที่ยวชม หรือมีข้อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 276 2720 - 1   หรือทาง Facebook : TAT Bangkok
                                                                                          #ททท #TAT1672 #JS100 

X