!-- AdAsia Headcode -->

รวมอัปเดตการเดินทาง สัปดาห์การประชุม #APEC2022

14 พฤศจิกายน 2565, 14:10น.


     การประชุม APEC 2022 Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ล่าสุด กรุงเทพมหานคร ได้อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมเอเปค 2022 ครั้งนี้ในพื้นที่ กทม. ที่ใดปิดถนน หรือสถานที่ใดปิดบริการชั่วคราวบ้าง
     มติคณะรัฐมนตรี กําหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ 16 - 18 พ.ย.65 ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
     วันที่ 16-19 พ.ย. 65 บช.น. แจ้งปิดถนน 24 ชั่วโมง ดังนี้


     1. ถนนรัชดาภิเษก หน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่แยกอโศกมนตรี - แยกพระราม 4


     2. ถนนดวงพิทักษ์ ตลอดสาย


     วันที่ 16-19 พ.ย. 65  งดใช้เส้นทางบางช่วงเวลา ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. ของวันถัดไป ดังนี้


     1. ถนนเพลินจิต (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกใต้ด่วนเพลินจิต - แยกราชประสงค์


     2. ถนนราชดำริ (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกราชประสงค์ - แยกราชดำริ


     3. ซอยร่วมฤดี (ตลอดสาย) 


     4. ถนนวิทยุ (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกเพลินจิต - แยกสารสิน


     5. ซอยต้นสน (ตลอดสาย)


     สามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1197 กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.02)
    การออกบัตรอนุญาตขอผ่านเส้นทาง ระหว่างการประชุม APEC2022 ทำได้เฉพาะผู้ที่พักอาศัยหรือต้องทำงานในพื้นที่เท่านั้น ส่วนประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางผ่านด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆ ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ และไม่ได้ทำงานอยู่ในพื้นที่นั้น โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถรับจ้างทั่วไป จะไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเส้นทาง
     MRT แจ้งปิดใช้บริการสถานี 'ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์' และลานจอดรถ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 65 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 19 พ.ย. 65 เวลา 18.00 น. ส่วนสถานีอื่นๆ เปิดให้บริการตามปกติ และผู้ใช้บริการลานจอดรถสามารถใช้บริการได้ที่ลานจอดรถสถานีใกล้เคียง ได้แก่ สถานีเพชรบุรี และสถานีสามย่าน
     ขสมก. ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ 14 สาย หลีกเลี่ยงปิดการจราจรในการประชุมเอเปค 2022 ระหว่าง 16 - 19 พ.ย. 65 ได้แก่สาย 185 ,136 ,25 ,505 ,508 ,2 ,511 ,13 ,77 ,62 ,76 ,15 ,A3 และ 501 (อ่านเพิ่มเติม)
     ประกาศเรือด่วนเจ้าพระยา ตารางการให้บริการเรือโดยสาร เฉพาะวันที่ 16-18 พ.ย. 65 (วันหยุดราชการพิเศษ)


     ธงส้ม *เรือออกทุกๆ 20-40 นาที


     - จากนนทบุรี 06.30-18.10 น.


     - จากวัดราชสิงขร 06.30-18.10 น.


     *หมายเหตุ: สำหรับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งจะมีงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC (Gala Dinner) ที่หอประชุมกองทัพเรือ จึงจะมีการปิดแม่น้ำในช่วงเย็น ทางเรือด่วนเจ้าพระยาจะมีประกาศอีกครั้งสำหรับวันดังกล่าว


     ธงเหลือง


     - จากนนทบุรี  06.20-08.15 น. 5 เที่ยว


     - จากสาทร  16.45-18.45 น. 5 เที่ยว


     ธงเขียวเหลือง


     - จากปากเกร็ด  06.30-07.35 น. 3 เที่ยว


     - จากสาทร  16.25-17.30 น. 3 เที่ยว


     งดให้บริการเรือปรับอากาศธงแดง


     *หมายเหตุ: สำหรับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งจะมีงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC (Gala Dinner) ที่หอประชุมกองทัพเรือ จึงจะมีการปิดแม่น้ำในช่วงเย็น ทางเรือด่วนเจ้าพระยาจะมีประกาศอีกครั้งสำหรับวันดังกล่าว
     เรือด่วนคลองแสนแสบ แจ้งปรับเวลาให้บริการช่วงเอเปค ระหว่างวันที่ 16 - 18 พ.ย. 65 โดยจะเริ่มวิ่งรอบแรกเวลา 06.00 น. และรอบสุดท้ายเวลา 19.15 น. ซึ่งให้บริการเหมือนวันเสาร์
     สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ห้ามบินอากาศยานในพื้นที่ กทม. ตั้งแต่วันที่ 16-21 พย 65 (No fly zone)
     14 - 20 พ.ย. 65 กรุงเทพมหานคร ประกาศปิดสวนเบญจกิติ เป็นการชั่วคราว เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่ด้านความปลอดภัยรองรับการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC 2022)
     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดสำหรับการจัดการประชุม จึงอยากประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ โปรดแจ้งข่าวบุคคล สิ่งของที่ผิดปกติ ต้องสงสัย ได้ที่โทร.191 และ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง
X