ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นจำนวนมากยังไม่ตัดสินใจรับวัคซีน

27 กุมภาพันธ์ 2564, 14:27น.


          อินเทอร์เน็ต อินฟินิตี้ อิงค์ (Internet Infinity Inc.) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในกรุงโตเกียว ญี่ปุ่น เปิดเผยผลการสำรวจออนไลน์กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้สูงอายุ 423 คนที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลใกล้ชิด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากถึงร้อยละ 43 ยังไม่ตัดสินใจว่าจะรับวัคซีนโควิด-19 หรือไม่ขณะที่ร้อยละ 15 ตัดสินใจไม่รับวัคซีน เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงและยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีน          ผู้จัดทำการสำรวจ ระบุว่า ผู้สูงอายุจำนวนมากมีโรคประจำตัวทำให้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลใกล้ชิดและต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้ารับวัคซีนมากขึ้น          ญี่ปุ่นเริ่มโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อต้นเดือนนี้ โดยเริ่มจากผู้ดูแลสุขภาพ 40,000 คน          จากนั้นในเดือนมีนาคม จะฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์อีก 4 ล้าน 7 แสนคน          12 เมษายน จะฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีจำนวน 36 ล้านคน          จากนั้นจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่ทำงานในสถานพยาบาล          สุดท้ายคือประชากรทั่วไป          นายทาโร โคโนะ รัฐมนตรีผู้ดูแลโครงการวัคซีนโควิด-19 กล่าวว่ารัฐบาลมีเป้าหมายแจกจ่ายวัคซีนจำนวน 72 ล้านโดส สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีจำนวน 36 ล้านคนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน เพื่อให้สามารถฉีดวัคซีนให้กลุ่มประชาชนทั่วไปภายในเดือนกรกฎาคม หลังจากที่โครงการวัคซีนในญี่ปุ่นเริ่มต้นอย่างล่าช้าเนื่องจากวัคซีนของไฟเซอร์อิงค์ ที่มีการผลิตจากโรงงานในเบลเยียมถูกควบคุมการส่งออกจากสหภาพยุโรป เพื่อให้มีวัคซีนจำนวนมากพอต่อความต้องการภายในกลุ่ม          ญี่ปุ่นเริ่มโครงการวัคซีนเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ หรือ 3 วันหลังจากกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติวัคซีนของบริษัทไบโอเอ็นเทค และจนถึงเมื่อวันศุกร์ (26 ก.พ.) มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ระดับแนวหน้า 28,530 คนในโรงพยาบาลของรัฐ 100 แห่งได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว และจนถึงขณะนี้มีรายงานผลข้างเคียง 3 ราย แต่คณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าไม่มีกรณีใดที่น่าเป็นกังวลเนื่องจากทั้ง 3 รายหายจากอาการในวันถัดไปหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน-หญิงอายุ 47 ปีที่เป็นโรคประสาทอักเสบมีอาการหนาวสั่น-หญิงอายุ 40 ปีที่ไม่มีประวัติการป่วยหรือแพ้อาหารใด ๆ มาก่อน มีไข้-ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้อาหาร มีอาการของลมพิษ....

ข่าวทั้งหมด