สหประชาชาติมีมติสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 อย่างเท่าเทียมกัน

27 กุมภาพันธ์ 2564, 07:28น.


          คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติลงมติเป็นเอกฉันท์เพื่อให้ปรับปรุงการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งหรือยากจน ซึ่งนับเป็นการลงมติเป็นครั้งที่ 2 เกี่ยวกับโรคระบาดใหญ่          นักการทูตในองค์การสหประชาชาติ ระบุว่า เป็นเรื่องยากที่คณะมนตรีความมั่นคงฯ จาก 15 ประเทศจะมีมติเป็นเอกฉันท์ ซึ่งการที่มีผลมติออกมาเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าทุกคนกำลังตระหนักถึงเผชิญกับภัยคุกคามเดียวกัน สิ่งจำเป็นคือความร่วมมือในระดับพหุภาคี ที่จะทำให้การแก้ปัญหาก้าวไปในทิศทางที่ดี นอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคมของปีนี้ และลดระดับถ้อยคำในการประณามจีนเกี่ยวกับการเป็นต้นกำเนิดของโรคโควิด-19 ลง แต่นักการทูตยังมีความเห็นว่า ในประเด็นนี้จะต้องมีการติดตามต่อไป เนื่องจากกระบวนการทำงาน และการอภิปรายในสหประชาชาติที่ดำเนินไปอย่างเชื่องช้าก็เพราะข้อพิพาทระหว่างสหรัฐฯและจีน          นอกจากนี้คณะมนตรีความมั่นคงฯ ยังเรียกร้องให้หยุดยิงในเขตสงครามเพื่ออำนวยความสะดวกในการต่อสู้กับการแพร่ระบาด พร้อมย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วน ในการเสริมสร้างความสามัคคี ความเสมอภาคและประสิทธิภาพ เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดในประเทศที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงวัคซีน จึงขอเชิญชวนให้ประเทศที่พัฒนาแล้ว ตลอดจนประเทศที่อยู่ในสถานะที่จะทำได้ ร่วมกันบริจาควัคซีนให้กับประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง และประเทศอื่น ๆ ที่ต้องการวัคซีน กับเรียกร้องให้มีความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 อย่างเท่าเทียมและราคาไม่แพงในประเทศที่มีสถานการณ์ความขัดแย้งด้วยอาวุธ หรือเหตุฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมที่ซับซ้อน ซึ่งปัจจุบันมีประชากรโลกประมาณ 160 ล้านคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้ และยังเรียกร้องให้นายอันโตนีโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ประเมินอุปสรรคในการเข้าถึงวัคซีนเป็นระยะ ทั้งเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกมีการทำงานเพื่อป้องกันการเก็งกำไรและการกักตุนวัคซีนด้วย....

ข่าวทั้งหมด