ยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ 171 คน แนวโน้มเริ่มลดลง

19 มกราคม 2564, 11:45น.


          นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 19 ม.ค.64 


1. ผู้ป่วยรายใหม่  171  คน แบ่งเป็น


   - ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 33 คน 


   - จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 125 คน 


   - ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกัน 13 คน 


2. ผู้ป่วยยืนยันสะสม  12,594 คน


3. หายป่วยแล้ว  9,356 คน


4. เสียชีวิตสะสม  70 ราย


         นพ.ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ใน 61 จังหวัด แบ่งเป็นจังหวัดที่มีรายงานการติดเชื้อในช่วง 7 วันที่ผ่านมา 30 จังหวัด ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในช่วง 7-14 วันที่ผ่านมา 31 จังหวัดและไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเลย16 จังหวัด


          ส่วนสถานการณ์โลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 96,005,763 ราย


          เสียชีวิตสะสม 2,049,238 ราย


          โดยประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซียมีผู้ติดเชื้อวันเดียว 3,306 ราย ดังนั้น พื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยจึงต้องป้องกันให้ดี ส่วนสถานการณ์ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยลงกว่าวันก่อนแต่ยังต้องค้นหาเชิงรุกต่อเนื่อง โดยมีแผนการสอบสวนโรคว่าจะสุ่มตรวจโรงงานละ 50 ราย ให้ได้วันละ 600 โรงงาน โดยสมุทรสาคร มีโรงงานทั้งสิ้น 11,467 แห่ง ต้องมีการระดมบุคลากรทางการแพทย์มาจาก 12 เขตเข้ามาสนับสนุนการทำงาน


..
ข่าวทั้งหมด