ผู้ว่าสุพรรณฯ ส่งตัวผู้ที่กักตัวครบ 14 วัน กลับบ้าน ยกให้เป็นฮีโร่

14 มกราคม 2564, 20:43น.


          นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าวันนี้ได้ส่งผู้กักกันตัวเอง ที่ Local Quarantine ครบ14วันกลับบ้าน จำนวน18คน แบ่งเป็น2กลุ่มคือ-กลุ่มผู้ค้ากุ้งที่อำเภอสองพี่น้อง 7คน และ-กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดจากสนามชนไก่ จ.อ่างทอง วันนี้ได้กลับบ้าน 11คน          สำหรับกลุ่มผู้ค้ากุ้งที่อำเภอสองพี่น้องเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วมั่นใจว่าเชื้อไวรัสโควิด-19จะไม่ระบาดจากกลุ่มผู้ค้ากุ้งอีก ส่วนผู้ที่กักตัวเองที่เหลือ Local Quarantine โรงแรมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 25 คน ส่วนตัวมั่นใจว่าไม่น่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม แต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องไม่ประมาทต้องเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

          นอกจากนั้น ยังได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้ที่มากักตัวเอง ที่ Quarantine แห่งนี้ ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี เปรียบเสมือนฮีโร่คนหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีที่เสียสละเวลาส่วนตัวของท่านมากักตัวเอง14วัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ในรอบที่2 ของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย สำหรับ18คนที่กลับบ้านวันนี้ทุกคนปลอดเชื้อแล้ว และเน้นย้ำให้ทุกคนป้องกันตัวเอง 100 เปอร์เซ็นต์ด้วย

ข่าวทั้งหมด