อธิบดี สบส. ยืนยัน การตั้งรพ.สนามต้องปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อ ตั้งแล้ว 8 แห่ง ใน 5 จังหวัด

14 มกราคม 2564, 16:32น.          นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้ความมั่นใจเรื่องการตั้งโรงพยาบาลสนามว่าเป็นการวางแผนกรณีที่จำเป็นต้องมีที่พัก มีเตียง รองรับสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น แต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็ไม่จำเป็น เนื่องจาก หากมีคนไข้จำนวนมากและไปรักษาในโรงพยาบาล ทำให้โรงพยาบาลไม่มีพื้นที่รองรับ บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องตั้งโรงพยาบาลสนาม ขณะนี้ มีโรงพยาบาลสนามประมาณ 8 แห่ง ใน 4-5 จังหวัด ยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อไปที่ชุมชน และได้รับการประสานจากภาคเอกชนที่พร้อมให้พื้นที่จัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม           ผลสำรวจล่าสุด พบว่า ประชาชนป้องกันตัวเองดีขึ้นถึงร้อยละ  87 สวมหน้ากากอนามัย ร้อยละ 91 ขอให้ช่วยกันสวมหน้ากากอนามัยให้ครบร้อยละ 100 ขอความร่วมมือไม่จำเป็น ไม่ต้องไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ถ้าจำเป็นต้องไปต้องเว้นระยะห่าง   แฟ้มภาพ   
 

ข่าวทั้งหมด