สสจ.นครราชสีมาแจ้งความผู้จัดงานบิ๊กเมาน์เท่น ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินและ พ.ร.บ.โรคติดต่อ

14 ธันวาคม 2563, 18:36น.


          วันนี้ (14 ธ.ค.) ที่ สภ.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ นิติกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา ได้รับมอบหมายจาก นพ.นรินทร์รัตน์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีต่อผู้จัดงานคอนเสิร์ตบิ๊กเมาน์เท่น มิวสิก เฟสติวัล ครั้งที่ 11 (Big Mountain Music Festival 11) ที่สนามกอล์ฟดิ โอเชี่ยน เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 กรณีฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 15981/2563 วันที่ 13 ธ.ค. 2563 ซึ่งสั่งให้ปิดสถานที่ในการจัดคอนเสิร์ตบิ๊กเมาน์เท่น มิวสิก เฟสติวัล ครั้งที่ 11 ในวันที่ 13 ธ.ค. 2563 เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 14 ธ.ค. 2563 เวลา 14.00 น. แต่ยังมีการฝ่าฝืนคำสั่งปิดพื้นที่โดยยังมีการแสดงคอนเสิร์ตอยู่          โดยร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้จัดงานในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ 2558 ม.34 (6) ห้ามผู้ใดกระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายที่โรคระบาดแพร่ออกไป          มาตรา 34 (8) เข้าไปในบ้าน โรงเรือน สถานที่ หรือพาหนะที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดเกิดขึ้นเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค          มาตรา 35 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีอำนาจสั่งปิดสถานที่ได้          มาตรา 52 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ          และความผิดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548          หลังจากนี้ พนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ที่ถูกกล่าวหามารับทราบข้อหาต่อไป          ด้าน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การออกคำสั่งให้ปิดสถานที่จัดคอนเสิร์ตบิ๊กเมาท์เท่น มิวสิก เฟสติวัล ครั้งที่ 11 และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากช่อง เจ้าของพื้นที่ดำเนินคดีผู้จัดคอนเสิร์ตฐานฝ่าฝืนคำสั่งนั้น ไม่มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย และการจัดงานแสดงคอนเสิร์ต และงานบันเทิงต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสามารถจัดได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยทางจังหวัดฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบควบคุมอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากพบว่างานใดมีมาตรการบกพร่องก็จะมีคำสั่งให้ยุติงานเช่นเดียวกัน...แฟ้มภาพ

ข่าวทั้งหมด