โควิด-19 : ผู้ป่วยทั้งคนไทย-ต่างชาติ รวม 10 คน ทั้งหมดไม่มีอาการป่วย

16 กันยายน 2563, 11:13น.          ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 ก.ย.25631.ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 10 คน

- เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศเมียนมา 1 คน และเอธิโอเปีย 1 คน

- เป็นชาวไทยที่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย 2 คน อินโดนีเซีย 2 คน และเยเมน 4 คน

ทั้งหมดอยู่ในสถานที่กักกัน/ โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี 2 คน กรุงเทพ 7 คน และสมุทรปราการ 1 คน

ทั้งหมดไม่มีอาการป่วย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,490 คน

2.กลับบ้านเพิ่ม 1 คน (สะสม 3,316 คน)

3.ยังรักษาในโรงพยาบาล 116 คน

4.ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม (สะสม 58 ราย)CR:ไทยรู้สู้โควิด
 

ข่าวทั้งหมด