องค์การอนามัยโลกเตือนความเสี่ยงจากโควิด-19 ยังคงอยู่ในระยะยาว

02 สิงหาคม 2563, 08:21น.


          องค์การอนามัยโลกเตือนว่าโรคโควิด-19 อาจมีการแพร่ระบาดนานกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้ และคงการประกาศให้การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019-nCoV) เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” (Public Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC) ตามที่คณะกรรมการฉุกเฉินขององค์การร่วมการประชุมเป็นครั้งที่ 4 เพื่อประเมินสถานการณ์วิกฤตที่ผ่านมานาน 6 เดือน และเตือนถึงความเสี่ยงที่เกิดจาก “การตอบสนองอย่างเหน็ดเหนื่อย" (response fatigue) เนื่องจากความกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศต่างๆ ทั้งประเมินระดับความเสี่ยงทั่วโลกในระดับสูง          นับตั้งแต่พบผู้ป่วยที่ประเทศจีนเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว โควิด-19 ทำให้มีผู้คนทั่วโลกเสียชีวิตแล้วมากกว่า 6 แสน 8 หมื่นราย มีผู้ป่วยสะสมอีกอย่างน้อย 17 ล้าน 6 แสนคน คณะกรรมการจึงเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกให้คำแนะนำที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการโควิด-19, สนับสนุนประเทศต่างๆในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดตัวการบำบัดและวัคซีนที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว, เร่งรัดงานวิจัย, ปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับระบาดวิทยา ความรุนแรงของโควิด-19 และผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว นอกจากนี้ คณะกรรมการยังต้องการความเข้าใจที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 มากขึ้น เช่น รูปแบบของการแพร่กระจาย การกลายพันธุ์ที่อาจเกิดขึ้นจากภูมิคุ้มกันและความสัมพันธ์ของการป้องกัน...

ข่าวทั้งหมด