ไทยครองอันดับ 1 ของโลก ฟื้นตัวจากแพร่ระบาดโควิด-19

28 กรกฎาคม 2563, 18:21น.


          ไทยยังครองแชมป์โลก แถมคะแนนการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเพิ่มขึ้นจากเดิม 81.15 (24 ก.ค. 2563) เป็น 81.55 (25 ก.ค. 2563) และเป็น 82.06ในวันนี้(28 ก.ค.2563) จากการจัดอันดับโดย The Global COVID-19 Index (GCI) ประเทศ  5 อันดับแรกของโลกที่สามารถฟื้นตัวจากโควิด-19 ได้ดีที่สุด ประจำวัน 28 ก.ค. 2563 มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมดังนี้1.ไทย2.เกาหลีใต้3.ลัตเวีย4.มาเลเซีย5.ไต้หวัน          ส่วนประเทศที่เคยครองอันดับ 1 ในการรับมือโควิด-19 อย่างออสเตรเลีย อยู่ในอันดับ 8 และนิวซีแลนด์อยู่ในอันดับ  6          ก่อนหน้านี้ องค์กร Global COVID-19 หรือ (GCI) ได้จัดคะแนนดัชนีและอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ฟื้นตัวจาก COVID-19 เป็นอันดับ 2 ของโลก จาก 184 ประเทศทั่วโลก เมื่อวันที่14 มิ.ย.2563 โดยมีวิธีคิดคำนวณ ร้อยละ 70  มาจากการใช้ Big Data รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรายวันจากฐานข้อมูล 184 ประเทศทั่วโลก  ส่วนอีก ร้อยละ 30  อ้างอิงข้อมูลเชิงสถิติอีกส่วนหนึ่งจาก ดัชนี The Global Health Security Index (GHS) ซึ่งริเริ่มโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University จากข้อมูล 195 ประเทศทั่วโลกข้อมูล:https://covid19.pemandu.org/?fbclid=IwAR2bxbq1h7shaM9pSA20zqimngLYryee7R4xpOXvHWNJ-e208VWhIljgajk

ข่าวทั้งหมด