พาณิชย์หารืออินโดนีเซีย ผลักดันค้าขายสินค้าเกษตรผ่านออนไลน์

30 มิถุนายน 2563, 13:57น.


          ไทย-อินโดนีเซีย ร่วมผลักดันความร่วมมือทางการค้าออนไลน์มากขึ้น หลังจากที่อินโดนีเซีย ขยายระยะเวลาผ่อนปรนข้อจำกัดนำเข้าสินค้าเกษตรและวัตถุดิบไม่มีกำหนด นายสรรเสริญ สมะละภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และมีความเห็นพ้องในการผลักดันความร่วมมือทางการค้า เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19          นายสรรเสริญ กล่าวว่า ไทยได้ขอให้อินโดนีเซียช่วยอำนวยความสะดวกการออกใบอนุญาตการนำเข้าผลไม้จากไทย โดยเฉพาะลำไย ซึ่งเป็นผลไม้ส่งออกสำคัญของไทย และผู้นำเข้าผลไม้ไทยในอินโดนีเซียเห็นว่ากระบวนการออกใบอนุญาตยังล่าช้า และมีผู้นำเข้าเพียงไม่กี่รายที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งอินโดนีเซียรับจะติดตามปัญหานี้ พร้อมทั้งเสนอให้ใช้เวทีความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรที่ทั้งสองฝ่ายมีอยู่เป็นกลไกหารือเพื่อแก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่ง           นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังแจ้งข่าวดีว่าได้ขยายระยะเวลาการผ่อนปรนข้อจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรและวัตถุดิบต่างๆ ไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้กับสินค้าเกษตรจากไทย รวมทั้งผู้ประกอบการในอินโดนีเซียเอง และยังสนับสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคอีกด้วย          นายสรรเสริญ เพิ่มเติมว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือเรื่องการค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นรูปแบบการค้าที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19 โดยไทยได้นำเสนอช่องทาง www.thaitrade.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่กระทรวงพาณิชย์พัฒนาขึ้น โดยรวบรวมสินค้าจากผู้ส่งออกไทยที่มีคุณภาพสูงกว่า 10,000 ราย และครอบคลุมสินค้าหลากหลายกลุ่ม เพื่อเป็นช่องทางการค้าออนไลน์อีกหนึ่งทางเลือก ในการเลือกซื้อสินค้าให้กับผู้บริโภคของอินโดนีเซีย โดยอินโดนีเซียแจ้งว่ากำลังพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ในลักษณะนี้เช่นกัน ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของไทยได้         การหารือครั้งนี้จึงเป็นแนวทางที่จะพัฒนาความร่วมมือกับอินโดนีเซีย เพื่อสนับสนุนการค้าไทย และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะเกษตรกร ให้สามารถขยายการส่งออกสินค้าไปยังอินโดนีเซียได้มากขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลักดันความร่วมมือกับอินโดนีเซียเรื่องการจัดทำการยอมรับด้านมาตรฐานการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตร รวมถึงเชื่อมโยงสินค้าเกษตรศักยภาพของไทยเข้าสู่แพลตฟอร์ม www.thaitrade.com ที่อาจพัฒนาให้เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ของอินโดนีเซียได้ในอนาคต เพื่อเพิ่มช่องทางเข้าสู่ตลาดต่างประเทศให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรของไทยตามนโยบาย          ทั้งนี้ อินโดนีเซีย เป็นคู่ค้าอันดับ 4 ของไทยในอาเซียน (รองจากมาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์) และเป็นคู่ค้าอันดับ 7 ของไทยในโลก โดยในปี 2562 ไทยและอินโดนีเซีย มีมูลค่าการค้ารวม 16,330 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยส่งออกไปอินโดนีเซียมูลค่า 9,098 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และไทยนำเข้าจากอินโดนีเซียมูลค่า 7,232 ล้านเหรียญสหรัฐฯ….กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

ข่าวทั้งหมด