ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ 19.30 น.วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563

25 มีนาคม 2563, 19:05น.


นายกฯ ออกแถลงการณ์เตือนพวกฉวยโอกาสบนความทุกข์          พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกแถลงการณ์ระบุว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของภาวะวิกฤติจากไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์อาจจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ รวมทั้งรายได้ และการใช้ชีวิตของคนไทยทุกคน จึงจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้สามารถหยุดการแพร่ระบาด พร้อมไปกับลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน โดยจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว และจะยกระดับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้ตั้งไว้แล้ว ให้เป็นหน่วยงานพิเศษ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดฯ เพื่อบูรณาการทุกส่วนราชการ และสั่งการทุกส่วนราชการได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว        ยืนยันว่าจะไม่มีการปิดร้านค้าที่จำหน่ายสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และขอเตือนผู้ที่จะฉวยโอกาสหาผลประโยชน์บนความทุกข์ ว่าอย่าคิดว่าจะหลุดพ้นไปได้ ผมจะทำทุกทาง ที่จะใช้กฎหมายจัดการกับกลุ่มคนเหล่านี้ อย่างรวดเร็ว เด็ดขาด และไม่ปรานีสธ.แถลงไทยมีผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 934 คนแพทย์พี่เลี้ยงป่วย 2          นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 934 คน กลับบ้านแล้ว 70 คนและรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 860 คนมีผู้ป่วยอาการหนัก 4 คน และเสียชีวิต 4 คน โดยในวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 107 คนนับเป็นรายที่ 828-934 โดยในกลุ่มนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 2 คน ซึ่งมีผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นบุคลากรทางการแพทย์ห้องผ่าตัด และแพทย์ร่วมงานรวม 25 คน ทั้งหมดถูกพักงานและอยู่ที่บ้านเพื่อกักกันตนเองคลังเปิดลงทะเบียนรับเงินตกงาน 8 โมงเช้าวันเสาร์นี้          นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยว่า การให้เงินช่วยเหลือแรงงานนอกระบบคนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 จะให้เริ่มลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ WWW.เราจะไม่ทิ้งกัน.com ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญ คือ          1. ต้องเป็นแรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่อยู่นอกระบบประกันสังคมมาตรา 33 ส่วนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 39 และ 40 อยู่ในเกณฑ์ที่จะมาขอรับเงินช่วยเดือนละ 5,000 บาท ได้เช่นกัน          2. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่น เช่น ข้าราชการ เกษตรกร ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 เป็นต้น          3. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างแท้จริง สามารถพิสูจน์ได้ เช่น แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศของผู้ว่า กทม. ให้ปิดดำเนินกิจการเป็นการชั่วคราว          นอกจากนี้ ผู้ประกอบอาชีพอิสระขายอาหารตามสั่ง ผู้ขับแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ ผู้ถือบัตรผู้มีรายได้น้อย 14 ล้านคน หากพิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ก็สามารถลงทะเบียนได้ โดยคาดว่าจะมีแรงงานนอกระบบอยู่ในข่ายได้รับสิทธิ 3 ล้านคน แต่หากมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 3 ล้านคน แล้วเข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดก็จะมีสิทธิ์ทั้งหมด          ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์และต้องการให้รัฐบาลจ่ายเงินพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน หากตรวจสอบแล้วผ่านทุกเงื่อนไข ก็จะได้รับเงินภายใน 5 วันทำการ แต่หากให้โอนเงินเข้าบัญชีจะได้รับเงินภายใน 7 วันทำการ ผู้ที่ลงทะเบียนในเดือนเมษายน หากผ่านการพิจารณา ก็จะได้รับเงินเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน แต่หากมาลงในเดือนพฤษภาคม ก็จะได้เงิน 2 เดือนเท่านั้น และหากมาลงในเดือนมิถุนายน 2563 ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเพียงแค่เดือนเดียวพาณิชย์ ติดตาม 7 กลุ่มสินค้าให้มีเพียงพอช่วงโควิด-19 ระบาดหนัก          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านพาณิชย์ มีมติให้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์สินค้าและบริการต่างๆ ร่วมกับภาคเอกชน รวม 7 กลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน, ข้าว, ปศุสัตว์, ผลไม้, วัตถุดิบอาหารสัตว์, เวชภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย, ภาคบริการ โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงการให้บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน โดยในวันพรุ่งนี้ จะหารือกับกลุ่มห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก ที่มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านรวมถึงกลุ่มสมาร์ทโชห่วย มาหารือเรื่องการจัดส่งสินค้า และปัญหาที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือกนง.มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.75          นายทิตนันท์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. เปิดเผย ผลการประชุม กนง. เดือนมีนาคม 2563 ที่ประชุมมีมติ 4 ต่อ 2 เสียงให้คงดอกเบี้ยนโยบายระดับร้อยละ 0.75 ต่อปี หลังมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายฉุกเฉินร้อยละ 0.25 ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา และกนง. มีความเห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังหดตัวแรงจากการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของภาคธุรกิจและครัวเรือนธปท.คาดเศรษฐกิจไทยติดลบร้อยละ 5.3          นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 กระทบต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงไทย ทั้งด้านตลาดการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม จึงคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวติดลบร้อยละ 5.3 ในปีนี้ จากนั้นจะกลับมาขยายตัวเป็นบวกที่ร้อยละ 3 ในปีหน้า โดยคาดว่าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าทั่วโลกจะชะลอตัวแรง หรืออาจถึงขั้นหดตัวในหลายประเทศ หากโควิด-19 ระบาดรุนแรงและยาวนาน แต่แนวโน้มของเศรษฐกิจในระยะถัดไปจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในด้านต่างๆ การปรับตัวของภาคธุรกิจและประชาชน และความยาวนานของสถานการณ์โรคติดเชื้อหุ้นไทย-ต่างประเทศปิดตลาดปรับขึ้น          หุ้นไทยวันนี้ ปิดตลาดบ่าย ปรับขึ้น 46.19 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,080.03 จุด มูลค่าการซื้อขาย 74,952.24 ล้านบาท โดยได้รับแรงหนุนจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ มูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ที่ผ่านการพิจารณาของสภาครองเกรส นอกจากนี้ยังมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาตรการทางการเงินช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย หรือเอ็นพีแอล โดยให้มีผลทันทีในวันนี้ 1 เมษายนนี้ และมีความชัดเจนในเรื่อง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน          ส่วนดัชนีฮั่งเส็ง ตลาดหุ้นฮ่องกงเพิ่มขึ้น 863.70 จุด หรือร้อยละ 3.81 ปิดที่ 23,527.19 จุด หลังจากที่ธนาคารกลางจีน ออกมาตรการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นกู้ที่ไม่กำหนดวันไถ่ถอน ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์G20 เตรียมจัดประชุมทางไกลฉุกเฉินรับมือโควิด-19 พรุ่งนี้          ผู้นำของประเทศกลุ่ม G20 เตรียมจัดการประชุมทางไกลฉุกเฉินในวันพรุ่งนี้ โดยมีซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมซึ่งมีสาระสำคัญคือ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และลดผลกระทบที่จะเกิดกับเศรษฐกิจโลก การประชุมในครั้งนี้นอกจากสมาชิกกลุ่ม G20 แล้ว ยังมีสเปน จอร์แดน สิงคโปร์ และองค์กรระหว่างประเทศอย่างองค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก รวมถึงตัวแทนจากสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน และสหภาพแอฟริกา หรือเอยู เข้าร่วมในการประชุมด้วยสารพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 บนเรือไดมอนด์ปรินเซสอยู่ได้นานถึง 17 วัน          ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ หรือ CDC เปิดเผยว่า สารพันธุกรรม (RNA) ของไวรัสโควิด-19 ที่พบบนเรือสำราญไดมอนด์ ปรินเซส สามารถติดอยู่บนพื้นผิวได้นานถึง 17 วันซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานกว่าการพบบนพื้นผิววัสดุอื่น ๆ โดยในการเก็บตัวอย่างในเรือ พบเชื้อไวรัสโควิดทั้งชนิดที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ แต่ไม่ได้หมายความว่าเชื้อนี้จะแพร่ระบาดได้ตามพื้นผิว          รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นความพยายามของรัฐบาลญี่ปุ่นและสหรัฐฯที่จะควบคุมการแพร่ระบาดบนเรือสำราญไดมอนด์ ปรินเซสในญี่ปุ่น และเรือแกรนด์ พรินเซสในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งผู้โดยสารและลูกเรือของเรือสำราญทั้ง 2 ลำถูกกักกันตัวเพื่อตรวจสอบโรค และพบว่ามีผู้โดยสารซึ่งไม่ได้มีอาการป่วยใดๆ ขณะอยู่บนเรือ แต่มีผลการทดสอบเป็นบวกหลังจากที่ขึ้นฝั่งไปแล้วหน้ากากอนามัยเยอรมนี 6 ล้านชิ้น หายกลางสนามบินเคนยา         โฆษกกระทรวงกลาโหมเยอรมนี ยอมรับว่า หน้ากากอนามัยจำนวน 6 ล้านชิ้น ที่กระทรวงสั่งซื้อเกิดการสูญหายที่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงไนโรบี ของเคนยา โดยกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขในการจัดหาหน้ากากอนามัย และสั่งซื้อจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งมีกำหนดส่งมาถึงเยอรมนีเมื่อวันศุกร์ (20 มี.ค.) แต่ปรากฎว่าหน้ากากอนามัยทั้งหมดหายไป และไม่มีคำชี้แจงว่าเหตุใดจึงต้องส่งสินค้าผ่านเคนยา อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการชำระเงินค่าสินค้า ระบุไว้ว่า จะชำระเงินเมื่อรับสินค้าแล้วเท่านั้น ดังนั้นในกรณีนี้ จึงยังไม่มีการชำระเงินแต่อย่างใด ...  

ข่าวทั้งหมด