คมนาคม กำชับ การท่าเรือ เพิ่มมาตรการเข้มรับมือโรคโควิด–19 ตรวจเรือทุกลำ-ทุกสัญชาติ

14 กุมภาพันธ์ 2563, 15:33น.


          การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด–19  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รชค.) ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) โดยได้กำชับให้ กทท. เพิ่มมาตรการป้องกันที่เข้มงวดและเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด และตรวจคัดกรองเรือทุกลำ ทุกสัญชาติ และลูกเรือทุกคน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม  สำหรับเรือสินค้าที่มาจากพื้นที่เสี่ยงนั้น กทท. มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศอยู่แล้ว พร้อมขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการในการตรวจคัดกรองเรือทุกลำทุกสัญชาติ นอกเหนือจากเรือที่มาจากพื้นที่เสี่ยงให้เพิ่มการป้องกันอย่างรัดกุมมากขึ้น           นอกจากนี้บริษัทเรือจะต้องแจ้งกำหนดการเรือเข้า ตารางการเดินเรือของบริษัทต่างๆ ที่จะเข้ามาถึงทางเข้า ท่าเรือกรุงเทพฯ และ ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้งข้อมูลการเดินทางของเรือและข้อมูลสุขภาพของลูกเรือ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ตามที่ กทท. กำหนด ส่วนกรณีมีลูกเรือป่วย มีอาการไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศา และเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงภายใน 14 วัน จะต้องยื่นบัญชีรายชื่อลูกเรือ และแจ้งกำหนดจุดจอดเรือ โดยในส่วนของ กทท. กำหนดที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และ ท่าเรือแหลมฉบัง ที่บริเวณเกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อประสานให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเข้าประเมินสถานการณ์และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่อไป พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 แก่พนักงาน ผู้แทนเรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือแอลกอฮอล์ตามจุดที่ติดตั้งไว้ทุกครั้ง ...

ข่าวทั้งหมด