ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ 19.30น.วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

02 ธันวาคม 2562, 20:27น.นายกฯ สั่งเร่งช่วยประชาชนในพื้นที่จ.นราธิวาส           นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ รวม 13 อำเภอ 68 ตำบล 322 หมู่บ้าน 56 ชุมชน มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 18,451 ครัวเรือน 41,369 คน ถนน 14 สาย ขณะนี้สัญจรไปมาได้แล้ว และฝนเริ่มหยุดตก หากไม่มีฝนเพิ่ม คาดว่า ระดับน้ำจะลดลงระบายลงทะเล จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 7-10 วัน นายกรัฐมนตรี แสดงความเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย สนับสนุนการระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติ ประชาชนในพื้นที่หากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไปดีเอสไอ จะสอบสวนปากคำแพทย์ในคดีการเสียชีวิตของบิลลี่            หลังจากที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ส่งหลักฐานเป็นชิ้นส่วนกระดูก จำนวน 9 ชิ้นที่คณะทำงานสหวิชาชีพได้นำขึ้นมาจากใต้น้ำบริเวณสะพานแขวนในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อขอความร่วมมือตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรมของกระดูกดังกล่าวกับสารพันธุกรรมของนางโพเราะจี รักจงเจริญ มารดาของนายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ ที่หายตัวไปภายหลังถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจับกุมไปว่ามีความสัมพันธ์เป็นมารดากับบุตรหรือไม่          คณะโฆษกดีเอสไอ ระบุว่า พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ เปิดเผยว่า ได้รับทราบผลการตรวจพิสูจน์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในเบื้องต้นว่า ชิ้นส่วนกระดูกทั้ง 9 ชิ้น เป็นของมนุษย์ แต่จากการสกัดหาสารพันธุกรรมในกระดูกดังกล่าวพบว่าเสื่อมสภาพแล้ว หลังจากนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะต้องสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ตรวจพิสูจน์ เพื่อรวมเข้าสำนวนการสอบสวนต่อไป กระดูกที่พบจำนวน 9 ชิ้น เป็นชิ้นส่วนกระดูกที่พบจากการตรวจค้นเพิ่มเติม ภายหลังจากที่ค้นพบกระดูกที่บริเวณกะโหลกศีรษะและถังน้ำมัน โดยอยู่ห่างจากบริเวณที่พบกระดูกที่เป็นชิ้นส่วนของกะโหลกศีรษะพอสมควร ซึ่งในการสอบสวน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีหน้าที่รวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะกระทำได้เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จึงมีการใช้สหวิชาชีพในการแสวงหาและรวบรวมหลักฐาน ใช้วิทยาการหลายสาขา รวมทั้งนำมิติด้านนิติวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริง เป็นการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ปราศจากอคติ           ผลการตรวจพิสูจน์ดังกล่าว ในทางการสอบสวนไม่ได้มีนัยสำคัญเพิ่มเติม เนื่องจากชิ้นส่วนกระดูกที่เป็นกะโหลกศีรษะซึ่งค้นพบพร้อมกับการพบถังน้ำมันในครั้งแรก ได้มีการตรวจพิสูจน์ทางไมโทคอนเดรียและมีการสอบสวนพยานกลุ่มเครือญาติประกอบแล้ว ฟังได้ว่าเป็นของนายพอละจี ประกอบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ยืนยันแล้วว่า หากกระดูกชิ้นดังกล่าวไม่อยู่ในร่างกาย เจ้าของกระดูกจะเสียชีวิต ดังนั้นผลการตรวจกระดูกทั้ง 9 ชิ้นนี้จึงไม่ได้มีผลต่อรูปคดี แต่เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ได้มอบหมายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ไปสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ทำการตรวจพิสูจน์ รวมเข้าสำนวนด้วยแล้วรมช.เกษตรฯ ย้ำเดินหน้าแบน 3 สารเคมี         การประชุมวุฒิสภาที่มีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณากระทู้ถามของนพ.อำพล จินดาวัฒนะ และ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ส.ว. เรื่องการยกเลิกการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด นพ.อำพล กล่าวว่า รัฐบาลชุดนี้มีนโยบายหลักเรื่องการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ให้ลด ละ เลิกใช้นโยบายปราบศัตรูพืช จึงต้องการสอบถามว่ารัฐบาลมีแผนยกเลิกการใช้วัตถุอันตราย 3 รายการ ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต อย่างไร และหากไม่มีการยกเลิก รัฐบาลมีข้อมูลเหตุผลใดรองรับ          น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่า นโยบายของรัฐบาลมีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร การดำเนินการเกี่ยวกับเฉพาะสารเคมีทางการเกษตร อยู่ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ขณะนี้ยังไม่ประกาศลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนตัวจึงไม่อาจคาดการณ์และนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งคณะทำงานโดยมีปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นประธานเพื่อรองรับการดำเนินการไว้แล้ว ซึ่งการจำกัดการใช้จะเข้าไปดูแลเป็นพิเศษ ถ้าตัวเองยังได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมวิชาการเกษตรอยู่ สารเคมี 3 ชนิดนี้ หลายประเทศได้ยกเลิกการใช้แล้ว เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรมว.อุตสาหกรรม เตรียมประชุมรับรองมติขยายเวลาแบนสารพิษ          นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมกรรมการวัตถุอันตราย กล่าวว่า ภายในเดือนนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายอีกครั้ง เพื่อรับรองมติในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และคงไม่มีการเปลี่ยนมติ เนื่องจาก คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว และมติคณะกรรมการ ที่ออกมาจะมีผลทางกฎหมายแน่นอน นายสุริยะ กล่าวถึงกรณีการลงมติของคณะกรรมการว่า การลงมติมีหลายอย่าง ไม่ใช่เพียงการยกมือออกเสียง ขอย้ำอีกครั้งว่าในการประชุมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 มีคณะกรรมการ ให้ความเห็นที่แตกต่างกันออกไป บางคนต้องการให้แบนทันที บางคนต้องการให้เลื่อนออกไปอีก 3 เดือน บางคนขอแบนในอีก 6 เดือนข้างหน้า บางคนเสนอไม่ให้แบนเลย เพื่อให้มีการลงมติให้ได้ จึงให้คณะกรรมการทุกคนช่วยกันร่างมติและลงรายละเอียด และกำหนดวันที่มีผลบังคับใช้ที่ชัดเจน หลังจากนั้นมีการสอบถามว่า มีกรรมการคนใดคัดค้านไม่เห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งกรรมการที่ไม่เห็นด้วยก็สามารถคัดค้านได้ว่าไม่เห็นด้วยก็จะเป็นมติ ไม่จำเป็นต้องยกมือ ดังนั้น มติที่ออกมาจึงเป็นมติที่ถูกกฎหมาย นักกฎหมายก็พิจารณาเรียบร้อยแล้วปัจจัยลบ กระทุบหุ้นไทยปิดตลาดร่วงลง 21 จุด          การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2562 ภาพรวมเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวัน เนื่องจาก มีหลายปัจจัยลบเข้ามาสร้างแรงกดดันทั้งความเสี่ยงเรื่องการเจรจาการค้าสหรัฐฯและจีน ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงและสัญญาณเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีน้ำหนักทางลบ ส่งผลให้มีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ออกมากดดัน ปิดตลาดที่ 1,569.53 จุด ลดลง 21.06 จุด มูลค่าการซื้อขาย 54,756.50ล้านบาท          ดัชนีนิกเกอิ ตลาดหุ้นโตเกียว ญี่ปุ่น ปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 14 เดือน เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก หลังจากญี่ปุ่น และจีน เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง สำนักข่าวเกียวโด รายงานว่า ดัชนีนิกเกอิ เพิ่มขึ้น 235.59 จุด ปิดที่ 23,529.50 จุด ส่วนดัชนีฮั่งเส่ง ฮ่องกง  เพิ่มขึ้น 98.23 จุด ปิดที่ 26,444.72 จุดฟิลิปปินส์ พร้อมรับพายุไต้ฝุ่นคัมมูริขึ้นฝั่ง         หลังจากสำนักงานสำรวจบรรยากาศธรณีฟิสิกส์และดาราศาสตร์ของฟิลิปปินส์ เตือนว่า พายุไต้ฝุ่นคัมมูริ จะขึ้นฝั่งที่จังหวัดคาตันดัวเนส จังหวัดอัลไบ หรือ จังหวัดซอร์โซกอน ในแถบอ่าวบีโคลทางตะวันออกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์ระหว่างคืนนี้ต่อเนื่องเช้ามืดวันพรุ่งนี้ อาจจะทำให้ประชาชนได้รับอันตรายจากน้ำท่วม คลื่นสูง 3 เมตร ซัดเข้าหาชายฝั่งและเหตุดินสไลด์ นายเซดริค แดพ หัวหน้าสำนักความปลอดภัยของพลเรือนและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินของจังหวัดอัลไบ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์  เปิดเผยว่า ในวันนี้ ทางการฟิลิปปินส์ สั่งยกเลิกเที่ยวบิน 43 เที่ยว และปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทุกระดับชั้นในกรุงมะนิลาและพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่ในเส้นทางของพายุ พร้อมอพยพประชาชนหลายพันคนไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว          ขณะที่ ชาวประมง ช่วยกันยกเรือขึ้นมาหลบพายุริมชายฝั่ง แต่ความแรงของพายุ เมื่อช่วงบ่ายวันนี้อยู่ที่ 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้มีฝนตกในฟิลิปปินส์ ลมแรง ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ของบริษัทรถไฟใต้ดิน เมโทร มะนิลา ในกรุงมะนิลา ถล่มลงมา ส่วนที่เทศบาลบีรัก เมืองเอกของจังหวัดคาตันดัวเนส ต้นปาล์มหักโค่นหลายต้น ขณะพายุเคลื่อนตัวใกล้เข้ามา          ด้านฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 ของฟิลิปปินส์ ระบุว่า กีฬากลางแจ้งบางรายการอาจจะมีการจัดตารางการแข่งขันใหม่เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนบอลหญิงไทย ชนะ อินโดฯ 5-1 ประตู         การแข่งขันฟุตบอลหญิง รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่ 2 ทีมชาติไทย ลงสนามพบกับ อินโดนีเซีย เอาชนะอินโดนีเซีย ไป 5-1 ประตู ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ เตรียมเข้าไปพบเมียนมาช่วงค่ำวันที่ 5 ธันวาคม กัญญาณัฐ เชษฐบุตร  กองหน้าที่ยิงแฮตทริกได้กล่าวว่า ดีใจที่สามารถเอาชนะและผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ แต่ก็แอบเสียดายในผลคะแนนที่เกิดขึ้น เพราะตั้งใจจะยิงประตูให้ได้มากกว่านี้ ซึ่งเราต้องกลับไปแก้ไข ฝึกซ้อมให้หนักยิ่งขึ้น ก่อนจะมีการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศแฟ้มภาพ  
               

ข่าวทั้งหมด