รมว.พลังงาน มั่นใจไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของอาเซียน

22 สิงหาคม 2562, 15:13น.


ในปีนี้ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียน ทำให้ตลอดทั้งปีจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในด้านต่างๆ รวมถึงการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มั่นใจว่า ศักยภาพด้านพลังงานของประเทศไทยดีพอที่จะเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของอาเซียนได้ จึงจะใช้การประชุมนี้แสดงศักยภาพด้านพลังงานและประกาศความพร้อมเป็นประเทศศูนย์กลางด้านพลังงานของอาเซียน และเป็นศูนย์กลางก๊าซธรรมชาติเหลว (ก๊าซ LNG) ในอาเซียน ทั้งจะลงนามขยายการซื้อขายไฟฟ้าเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าพหุภาคีในโครงการลาว-ไทย-มาเลเซีย จาก 100 เมกะวัตต์ เป็น 300 เมกะวัตต์ และจะลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และศูนย์พลังงานอาเซียนเกี่ยวกับการสนับสนุนบุคลากรและการวิจัยด้านพลังงาน รวมทั้งจะหารือกับประเทศคู่เจรจาต่างๆทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีอย่างเป็นทางการ เชื่อว่า หากได้หารือตามที่หวังไว้ แผนงานด้านพลังงานที่วางไว้ก็จะสำเร็จการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 2-6 กันยายน 2562 โดยวันที่ 2-3 กันยายน จะประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน วันที่ 4 กันยายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเปิดการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนที่จะประชุมในวันที่ 4-5 กันยายน ประเด็นอยู่ใน 3 ด้านหลัก เช่น ราคาพลังงาน, การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และจะหารือเกี่ยวกับกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านพลังงานที่มีอยู่ 7 ประเด็น เช่น การจัดทำนโยบายและแผนอาเซียนด้านพลังงาน และการส่งเสริมพลังงานทดแทนที่เป็นประเด็นที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ หลังประชุมจะออกแถลงการณ์ร่วมกันในนามอาเซียนต่อไป ตลอดการประชุมจะเปิดให้มีการหารือกันอย่างเป็นทางการในทุกระดับ เช่น การหารือกันระหว่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและประเทศอาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศ โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Advancing Energy Transition Through Partnership and Innovation" หรือการมุ่งเน้นความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อให้อาเซียนก้าวสู่ยุคพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต

 ผู้สื่อข่าว:ธีรวัฒน์ สิทธิเกรียงไกร 

ข่าวทั้งหมด