เกาหลีใต้เสนอให้ยูเนสโกรับรองเขตปลอดทหารชายแดนเกาหลีเหนือ-ใต้เป็นมรดกโลก

12 กรกฎาคม 2562, 20:44น.


สำนักบริหารงานมรดกทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ พร้อมรัฐบาลท้องถิ่นในจังหวัดคย็องกีและจังหวัดคังว็อน ร่วมกันเปิดโครงการร่วมมือกับเกาหลีเหนือ เสนอให้เขตปลอดทหารใกล้ชายแดนสองเกาหลีซึ่งกว้าง 4 กม.ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก โดยพวกเขาจะเจรจากับเกาหลีเหนือต่อไปพื้นที่ป่าในเขตปลอดทหารสองเกาหลีถูกจัดตั้งมาในยุคสงครามเกาหลีระหว่างปี 2493-2496 มีสัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ราว 100 ชนิดอาศัยอยู่ อีกทั้งมีเถ้ากระดูกของคนทั้งสองเกาหลีจำนวนมากที่เสียชีวิตระหว่างสงครามกลางเมือง ทำให้มีโอกาสจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโก ทั้งประเภทมรดกวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติก่อนหน้านี้ ทั้งสองเกาหลีประสบความสำเร็จในการผลักดันให้ยูเนสโกขึ้นทะเบียนมวยปล้ำเกาหลีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว นับเป็นการขึ้นทะเบียนมรดกโลกร่วมกันเป็นครั้งแรก 

ข่าวทั้งหมด