'ปลูกป่าไม่ต้องปลูก'จ.อุตรดิตถ์ รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ปตท.เดินหน้าเพิ่มพื้นที่ป่า

12 กรกฎาคม 2562, 17:54น.


การร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันลูกโลกสีเขียว ภายใต้การสนับสนุนโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศผลและมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19นายศักดิ์ศรณ์ศิริสิทธิ์ ศรีฤทธิ์ หนึ่งในผู้ได้รางวัลประเภทบุคคล ซึ่งเป็นประธานกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองกวาง ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เล่าให้ฟังว่า ได้รางวัลครั้งนี้ จากผลงาน "ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก" คือ นับแต่ปี 2529 ได้ขอความร่วมมือจากทุกคนไม่ให้รุกล้ำพื้นที่ป่าจำนวน 2,010 ไร่ที่ตั้งอยู่ในป่าชุมชนบ้านหนองกวาง(ป่าหนองตูมกา) ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านาอิน-นายาง ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ หลังก่อนหน้านี้ป่าถูกบุกรุกจนมีสภาพเสื่อมโทรมต่อมาปี 2530 จึงมีประกาศแจ้งห้ามผู้ใดบุกรุกป่าบริเวณนี้ เพื่อให้ป่าฟื้นฟูตัวเองจนปัจจุบันป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีสัตว์ป่าหลายชนิด ประชาชนเข้าไปเก็บพืชผักมาดำรงชีพและสร้างเป็นรายได้ ตั้งเป้าว่าจะอนุรักษ์พื้นที่ป่านี้ตลอดไปโดยมีกฎว่าห้ามทุกคนตัดไม้และล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ และได้บอกเล่าให้โรงเรียนใกล้เคียงร่วมกันอนุรักษ์ด้วย ส่วนตัวยังเชื่อว่า ป่าคือธนาคารอาหารธรรมชาติ รู้จักกิน รู้จักเก็บ ไม่มีวันหมด

สำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้ มีนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สถาบันลูกโลกสีเขียว และนายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว มามอบรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยมีนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.ตระหนักดีถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวขึ้นมา ซึ่งจัดมาต่อเนื่องนับแต่ปี 2542 เพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคคลที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ส่วนนางศรีสุรางค์ มาศศิริกุล ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว ระบุว่า นับจากปีแรกของการจัดงานจนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ป่าที่เกิดจากการสร้างของคนในเครือข่ายลูกโลกสีเขียวรวม 200,000 กว่าไร่ และเกิดพื้นที่ป่าชุมชนที่เข้าร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอีกถึง 1,890,000 กว่าไร่ มอบรางวัลไปแล้วกว่า 685 ผลงานด้านนายสุเมธ ได้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทั้ง 36 คน การมอบรางวัลนี้เพื่อหวังให้ทุกคนช่วยกันทำให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาอยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน พร้อมชี้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ซับซ้อน จึงขอให้ทุกฝ่ายตระหนักและร่วมกันแก้ปัญหา

สำหรับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 19 ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 36 รางวัล จาก 376 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เช่น รางวัลประเภทชุมชน 4 รางวัล, รางวัลประเภทบุคคล 5 รางวัล และรางวัลกลุ่มเยาวชน 10 รางวัล รวมถึงรางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน อีก 7 รางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 36 คนนอกจากจะได้โล่รางวัล, เกียรติบัตรและเงินรางวัล รวมกันทั้งสิ้นกว่า 3,005,000 บาทแล้ว ต่างก็นำผลงานของตัวเองเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาบอกเล่าผ่านการจัดแสดงนิทรรศการในงานวันนี้ด้วยผสข. ธีรวัฒน์ สิทธิเกรียงไกร

ข่าวทั้งหมด