ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ 08.30 น. 3 มิถุนายน 2562

03 มิถุนายน 2562, 07:21น.


สหภาพยุโรป หรืออียูให้สิทธิไทยเจรจารับโควตาสินค้าเกษตร 31 รายการ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าเป็นการเจรจาขอรับจัดสรรโควตาสินค้าเกษตร ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก หรือดับเบิ้ลยูทีโอ ก่อนที่อียูจะเริ่มกระบวนการเจรจาเบร็กซิตกับสหราชอาณาจักร ซึ่งในเวลาเดียวกันไทยได้ยื่นขอสิทธิเจรจากับสหราชอาณาจักร ครอบคลุมสินค้าเกษตร 30 รายการ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างรอคำตอบ ดังนั้นในการเจรจาจึงจะเน้นไปที่การรักษาส่วนแบ่งการเข้าตลาดสินค้าเกษตรสำคัญของไทย โดยตั้งเป้าหมายว่าการเจรจาน่าจะสามารถหาข้อสรุปได้ภายในเดือนกันยายนนี้ ก่อนที่สหราชอาณาจักรจะออกจากกลุ่มอียูในเดือนตุลาคมส่วนกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่วิจารณ์นโยบายการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือไอยูยู พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบภาพของผู้เข้าร่วมประชุมกับนายธนาธร พบว่าส่วนใหญ่คือผู้ที่สูญเสียผลประโยชน์ บางคนถูกศาลสั่งลงโทษทั้งปรับเงิน บางคนถูกยึดเรือเพราะกระทำความผิดในน่านน้ำสากล จึงถือได้ว่าเป็นการรับฟังข้อมูลด้านเดียว จงใจลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาล โดยชี้แจงว่า หากรัฐบาลไม่แก้ไขปัญหาไอยูยูอย่างจริงจัง ประเทศไทยจะพบกับวิกฤติด้านการประมง นอกจากนี้ในปีที่แล้วเราจับปลาได้เพิ่มขึ้นถึง 2 แสนตัน ซึ่งส่วนใหญ่คือปลาที่ชาวประมงพื้นบ้านรายย่อยจับได้ สะท้อนให้เห็นว่า สัตว์น้ำของไทยเริ่มกลับมาอุดมสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาเรื่องเรือเถื่อน ชาวประมงจึงมีโอกาสทางอาชีพเพิ่มขึ้น ทั้งทำให้ได้รับการยกระดับเรื่องการปราบปรามการค้ามนุษย์ส่วนกรณีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ ตั้งทีมงานพิเศษขึ้นมา 2 ชุด เพื่อทำงานเชิงรุกดึงบริษัทชั้นนำจากจีน และญี่ปุ่น ที่มีแผนขยายการลงทุนเข้ามาในอาเซียน ให้มาลงทุนในไทยมากขึ้น เนื่องจากปัญหาสงครามการค้าทำให้ภาคเอกชนจีนที่ส่งสินค้าไปยังตลาดสหรัฐฯ ย้ายฐานการผลิตออกจากจีนขณะที่บีโอไอรายงานว่า การดึงการลงทุนเพื่อให้ย้ายฐานผลิตจากจีนมาไทย เพื่อผลิตสินค้าส่งไปสหรัฐฯ ยังต้องระมัดระวังไม่ให้มีผลกระทบต่อไทยในฐานะประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ เนื่องจากปัจจุบันการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ปีนี้ขยายตัวมาก โดย 4 เดือนแรกของปีนี้ขยายตัวถึงร้อยละ 25.7 ส่วนการขอรับส่งเสริมการลงทุน มีโครงการที่ขอรับส่งเสริมเพิ่มขึ้นจาก 438 โครงการ เป็น 503 โครงการ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนมูลค่าการขอส่งเสริมการลงทุนลดลงร้อยละ 26 จาก 220,550 ล้านบาทปีก่อน มาอยู่ที่ 164,230 ล้านบาท เนื่องจากปีที่ผ่านมา มีการขอส่งเสริมการลงทุนโครงการโรงกลั่นน้ำมันสำเร็จรูปมูลค่า 156,000 ล้านบาทในการคุ้มครองสิทธิบัตรทอง นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 จากการให้บริการคุ้มครองสิทธิ์ ทั้งหมด 449,630 เรื่อง เป็นการสอบถามข้อมูลการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพมากที่สุด 434,581 เรื่อง หรือร้อยละ 96.65 ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการลงทะเบียนและเลือกหน่วยบริการ ขณะที่การประสานส่งต่อผู้ป่วยมี 9,523 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.12 ในจำนวนนี้แยกเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP) 8,677 เรื่อง กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (UCEP) 846 เรื่อง ส่วนเรื่องร้องทุกข์มี 3,512 เรื่อง และร้องเรียน 2,014 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นการไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร และมีเรื่องที่ถูกเรียกเก็บเงินจากสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ทั้งประเทศ นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พบผู้ป่วยสะสมทั้งประเทศ 145,972 ราย เสียชีวิตแล้ว 10 ราย ในกทม.มีผู้ป่วยสะสม 43,108 รายเสียชีวิต 1 ราย โดยในวันที่ 4 มิถุนายนนี้ เป็นเวลา 2 เดือน สำนักอนามัยจะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันแก่กลุ่มเสี่ยง คือเด็กอายุ 2 เดือน - 6 ปี ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคไตวายโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ที่มีภาวะอ้วนน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไปหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และบุคคลทั่วไป โดยรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม.ทั้ง 68 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัดกทม. และโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ ว่ามีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นำภาพใบหน้ามาวิเคราะห์อาการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนไม่หลงเชื่อเพราะผู้ป่วยที่มีอาการไข้และหน้าแดง ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกอย่างเดียว อาจเป็นโรคอื่นๆ ได้ การรับการรักษาที่ล่าช้าอาจจะทำให้อาการรุนแรงขึ้น เป็นเหตุสำคัญทำให้มีโรคแทรกซ้อนและเป็นปัจจัยที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ หากเจ็บป่วยควรมาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย และรับการรักษาที่ถูกต้อง...

ข่าวทั้งหมด