เปิดจดหมายลาออก 'กฤษฎา' ซัด 'พิชัย' ไม่ให้เกียรติ ทำงานร่วมกันไม่ได้-ลาออกรวมไทยสร้างชาติ

13 พฤษภาคม 2567, 18:19น.


          รายงานจากพรรครวมไทยสร้างชาติ ระบุว่า หนังสือขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ของนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ที่ส่งถึง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกระผมให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 นั้น กระผมขอเรียนว่า กระผมมีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และทุกตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป          โดยที่ในช่วงที่ผ่านมา กระผมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในการกำกับดูแลภารกิจของกระทรวงการคลัง และหน่วยงานต่างๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้นมอบหมาย อย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งสามารถผลักดันการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินของประชาชน การฟื้นฟูดูแลผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 มีความคืบหน้าอย่างมีรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะอดีตข้าราชการของกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ซึ่งกระผมขอขอบพระคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้โอกาสและสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญร่วมกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรีตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นอย่างดี          “อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีแนวคิดในการทำงานที่แตกต่างกัน รวมทั้งการไม่ให้เกียรติต่อกันในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม กระผมจึงเห็นว่า คงไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้” หนังสือระบุ          นอกจากนี้ยังมีเผยแพร่หนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ นายกฤษฎา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม โดยนายกฤษฎาระบุในหนังสือลาออกว่า ด้วยข้าพเจ้า นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม เป็นต้นไป #กฤษฎา#รวมไทยสร้างชาติ

ข่าวทั้งหมด

X