ครม. เห็นชอบเพิ่มศุกร์ 12 เม.ย. เป็นวันหยุดพิเศษ กระตุ้นท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ 67

13 กุมภาพันธ์ 2567, 12:40น.


            เพจ ไทยคู่ฟ้า รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (13 ก.พ. 67) มีมติเห็นชอบกำหนดให้ วันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 67 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ จะทำให้การจราจรเกิดความหนาแน่นและติดขัด ดังนั้น เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและความคล่องตัวในการเดินทาง รวมทั้งเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ จึงเห็นควรกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษจำนวน 1 วัน


           การกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เม.ย.67 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน จะทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกัน รวม 5 วัน (วันศุกร์ที่ 12 เม.ย.67-วันอังคารที่ 16 เม.ย.67)


 


#สงกรานต์67


CR:ขอบคุณข้อมูล ไทยคู่ฟ้า 


 
ข่าวทั้งหมด

X