ผลวิจัยแคนาดา ชี้วิธีสุ่ม Swab พื้นอาคารอยู่อาศัย เตือนภัยล่วงหน้ารับมือโควิด

17 มีนาคม 2566, 13:59น.


          ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook Center for Medical Genomics รายงานว่า  การสวอบ(Swab)พื้นอาคารที่อยู่อาศัยแล้วส่งตรวจ RT-PCR สามารถใช้เป็น"เครื่องเตือนภัยล่วงหน้า" ถึงการระบาดของโควิด-19 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นในอนาคตได้ถึง 1 สัปดาห์          จากโครงการวิจัย 14 เดือนในบ้านพักผู้สูงอายุในประเทศแคนาดา พบว่า การสวอบพื้นสามารถตรวจจับการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างแม่นยำก่อนที่จะเกิดการระบาด (outbreak)           ในประเทศแคนาดา การดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลยาวนาน (long-term care facilities) โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563 และ 2564 มีการรายงานว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในโรงพยาบาลยาวนานเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโควิด-19 และมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 69% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากโควิด-19 ในประเทศแคนาดา           การแก้ปัญหาดังกล่าว ทีมวิจัยแคนาดา สุ่มสวอบสถานดูแลผู้สูงอายุ 10 แห่งทุกสัปดาห์ระหว่างเดือนกันยายน 2564 ถึงพฤศจิกายน 2565 จำนวน 4,895 ตัวอย่าง โดยพบการระบาดของโควิด-19 ถึง 23 ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาที่ทำการศึกษา 119 สัปดาห์          นพ.ดีเร็ก อาร์.แมคฟัดเดน (Derek R. MacFadden) จากมหาวิทยาลัยออตตาวา สรุปว่า การสวอบพื้นแล้วส่งตรวจ RT-PCR ให้ผลดีมาก โดยในช่วงที่โควิด-19 ระบาดใหญ่สามารถตรวจพบโควิด-19 จากตัวอย่างจากสวอบพื้นที่ส่งมาตรวจได้มากกว่าครึ่ง (54%)และผลบวกจะลดลงเหลือเพียง 22% ในช่วงที่ไม่มีการระบาด โดยสามารถตรวจพบไวรัสเพิ่มมากขึ้น 5-10 วัน ก่อนที่จะเกิดการระบาดในทุกครั้ง และเมื่อการระบาดสงบลงจำนวนตัวอย่างสวอบพื้นที่ให้ผลบวกก็จะลดลงตาม          ผลลัพธ์ ชี้ให้เห็นว่า "การตรวจจับไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย RT-PCR ภายในสถานที่ทำงาน โรงเรียน หรือที่พักอาศัยถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี          การสุ่มตรวจไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสวอบจากพื้นมีความแม่นยำสูง อาจเป็นเพราะอนุภาคหรือสารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนา 2019 จากการไอหรือจามอาจตกลงมาสะสมบนพื้นเป็นจำนวนมากกว่าพื้นที่อื่นใดทำให้การตรวจพบโควิด-19 ด้วย RT-PCR บริเวณพื้นทำได้ง่าย #แคนาดา#Swabพื้นอาคารอยู่อาศัยCR:ขอบคุณข้อมูล-ภาพ Center for Medical Genomics   

ข่าวทั้งหมด

X