ครึ่งปี ไทยส่งออกข้าวมากกว่า 3 ล้าน 5 แสนตัน สร้างรายได้มากกว่า 6 หมื่นล้านบาท

06 สิงหาคม 2565, 20:20น.


          นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า 6 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค. ถึง มิ.ย.65) ไทยสามารถส่งออกข้าวทุกชนิด ได้แก่ ข้าวขาว ข้าวนึ่ง และข้าวหอมมะลิ มีปริมาณ 3,507,020 ตัน คิดเป็นมูลค่า 60,932 ล้านบาท (1,837 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.6 และมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.9 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ส่งออกปริมาณ 2,239,432 ตัน มูลค่า 42,641 ล้านบาท (1,407 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยเฉพาะเดือนมิถุนายน 2565 มีปริมาณการส่งออกสูงถึง 764,131 ตัน คิดเป็นมูลค่า 13,129 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.4 และร้อยละ 57.1 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2565 ที่มีปริมาณ 450,973 ตัน มูลค่า 8,357 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนมิถุนายน มีการส่งออกข้าวขาวปริมาณ 405,963 ตัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 208 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า


          สำหรับข้าวนึ่งมีการส่งออกปริมาณ 140,225 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน


          ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 103,865 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
          ด้านนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าวเสริมว่า ประเทศไทยมีโอกาสสูงมากที่จะส่งออกข้าวได้มากเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยจะแซงเวียดนามได้สำเร็จในปีนี้ หากส่งออกได้เกิน 7 ล้านตัน เมื่อพิจารณาข้อมูลการส่งออกข้าวของไทยในช่วงครึ่งปีแรกและรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ คาดการณ์ว่า ในรอบการผลิตปี 2564 – 2565 ปริมาณผลผลิตข้าวของโลกอาจอยู่ที่ประมาณ 505 ล้านตัน สูงขึ้นจากรอบปีก่อนหน้า 1 ล้าน 9 แสนตัน ขณะที่ในปี 2565 ปริมาณการค้าข้าวของโลกอาจสูงถึง 46 ล้าน 4 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 1 แสนตัน โดยประเทศที่คาดว่าจะส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ออสเตรเลีย เมียนมา กัมพูชา สหภาพยุโรป ปารากวัย ไทย และอุรุกวัย สำหรับประเทศที่คาดว่าจะส่งออกข้าวลดลง ได้แก่ โคลอมเบีย เอกวาดอร์ อินเดีย อิรัก มาดากัสการ์ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา สหรัฐฯ และเวียดนาม


          คาดว่า เวียดนามจะเป็นผู้ส่งออกข้าวสูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก ปริมาณรวม 6 ล้าน 3 แสนตัน รองจากอินเดียและไทย ตามลำดับ ซึ่งเวียดนามครองอันดับที่ 2 ของผู้ส่งออกข้าวติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี ปริมาณการส่งออกข้าว จะลดลงในปี 2565 และทำให้เวียดนามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวสูงเป็นอันดับที่ 3


          อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามสถานการณ์การส่งออกช่วงครึ่งปีหลังหากรักษาระดับการส่งออกเกิน 6 แสนตันต่อเดือน ก็จะทำให้การส่งออกทั้งปีเกิน 7 ล้านตัน และยังขึ้นกับค่าเงินบาทและผลผลิตของประเทศผู้ส่งออกหลักและราคาส่งออกของแต่ละประเทศเป็นสำคัญ


 ....


#ส่งออกข้าว


#กระทรวงพาณิชย์
ข่าวทั้งหมด