ปภ.รายงานเกิดอุทกภัยในพื้นที่รวม 7 จังหวัด เชียงราย ลำปาง ตาก ระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

22 พฤษภาคม 2565, 10:59น.


          กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทยรายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวมะตะบันจะเคลื่อนผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2565 เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ตาก ลำปาง แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี รวม 19 อำเภอ 38 ตำบล 62 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 237 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ดังนี้

-เชียงราย น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย รวม 5 ตำบล 5 หมู่บ้าน-ลำปาง น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองปาน และอำเภอแจ้ห่ม รวม8 ตำบล 16 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 162 ครัวเรือน-ตาก น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สอด รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10 ครัวเรือน          พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก          ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (อ.แม่แตง แม่อาย ฝาง แม่วาง ดอยหล่อ จอมทอง ฮอด) เชียงราย (อ.แม่สาย แม่จัน แม่ฟ้าหลวง พาน เวียงป่าเป้า เมืองฯ แม่ลาว เทิง แม่สรวย เวียงชัย) ลำปาง (อ.วังเหนือ งาว เมืองปาน) แพร่ (อ.วังชิ้น ลอง) น่าน (อ.ทุ่งช้าง เชียงกลาง ปัว บ่อเกลือ เวียงสา) พะเยา (อ.ปง เมืองฯ แม่ใจ ภูซาง จุน) และตาก (อ.แม่สอด พบพระ อุ้มผาง)          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย (อ.สังคม)          ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี (อ.สังขละบุรี ทองผาภูมิ) จันทบุรี (อ.ขลุง) ตราด (อ.เขาสมิง บ่อไร่) และประจวบคีรีขันธ์ (อ.หัวหิน บางสะพาน)          พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง          ภาคเหนือ จ.เชียงราย (อ.เวียงป่าเป้า แม่สรวย แม่จัน) ลำปาง (อ.เมืองฯ เมืองปาน แจ้ห่ม) และตาก (อ.แม่สอด)          พื้นที่เฝ้าระวังดินถล่ม          ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (อ.แม่อาย ฝาง แม่แตง) เชียงราย (อ.แม่จัน เมืองฯ เวียงป่าเป้า แม่สรวย) ลำปาง (อ.งาว วังเหนือ เมืองปาน) และตาก (อ.แม่สอด พบพระ อุ้มผาง)          พื้นที่เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง          ภาคกลาง จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร          ภาคใต้ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส          พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง          ภาคใต้ จังหวัดระนอง (อ.เมืองฯ สุขสำราญ กะเปอร์) และพังงา (อ.เมืองฯ เกาะยาว ทับปุด ตะกั่วทุ่ง ท้ายเหมือง ตะกั่วป่า คุระบุรี) ...#กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย#น้ำท่วม

ข่าวทั้งหมด