เริ่มพรุ่งนี้!ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ปรับสูตรฉีดวัคซีนเป็น'ไฟเซอร์-โมเดอร์นา'

25 พฤศจิกายน 2564, 16:45น.


          เฟซบุ๊กเพจ CVC กลางบางซื่อ ได้ประกาศว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนหลัก ที่ให้บริการในเข็มต่างๆดังนี้ เข็มที่ 1, 2, 3 เป็นชนิดวัคซีน Pfizer และ / หรือ Moderna ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละวัน ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 26 พ.ย.2564          สำหรับผู้ที่ยังต้องการได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca หรือ Sinovac

โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการฉีดวัคซีนหมายเหตุ เด็กอายุ 12 – 18 ปี ให้บริการเป็นชนิดวัคซีน Pfizer เท่านั้นกรุณานัดจองคิวผ่านเครือข่ายมือถือทั้ง 4 ค่าย

1. AIS ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.ais.th/vaccine

2. TRUE ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กด *707# โทรออก หรือ เว็บไซต์ https://vaccine.trueid.net/

3. DTAC ลงทะเบียนได้ที่ ดีแทค แอปฯ และ เว็บไซต์ https://app.dtac.co.th/vaccine/index.html

4. NT ลงทะเบียนได้ที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ https://covid19vaccine.ntplc.co.th/CVC/homeผู้ที่มีนัด เข็มที่ 1,2,3 ชนิดวัคซีน AstraZenecaจากการจองผ่านเครือข่าย / องค์กร /นัดเดิม กับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ1. #ท่านที่มาตรงตามวันนัดเพื่อความรวดเร็ว โปรดแสดง แอพพลิเคชั่น Vaccineบางซื่อ / คิวอาร์โค้ดจากเครือข่ายโทรศัพท์ / ใบนัด สามารถรับใบคัดกรองในจุดที่ 1 แล้ว #ไปจุดฉีดยาได้เลย2. ผู้ที่มาหลังวันนัด / เลยวันนัดไปแล้ว / ใบนัดหาย รับใบคัดกรองจุดที่ 1 >> ไปจุดลงทะเบียนจุดที่2 >> ไปจุดฉีดยาจุดที่ 3#มาหลังวันนัดได้โดยไม่ต้องแจ้งเลื่อนนัดเข็มที่ 1 ไม่เกิน 7 ธ.ค. 64เข็มที่ 2 ไม่เกิน 28 ธ.ค. 64เข็มที่ 3 ไม่เกิน 28 ธ.ค. 64เข็มที่ 1 เข้าประตู 2,3,4เข็มที่ 2 เข้าประตู 2,3,4เข็มที่ 3 เข้าประตู 1เปิดบริการทุกวัน 9.00-17.00 น.ผู้ที่เคยฉีดเข็มที่ 1 ที่ศูนย์ฯ และต้องการมารับเข็ม2 ก่อนวันนัด#สามารถฉีดก่อนวันนัดเดิม7วันโดยไม่ต้องทำการขอเลื่อนนัดให้นำใบนัดเดิมมาได้เลยรับใบคัดกรองจุดที่ 1 >> ไปจุดลงทะเบียนจุดที่2 >> ไปจุดฉีดยาจุดที่ 3 เข็มที่ 2 เข้าประตู 2,3,4เปิดบริการทุกวัน 9.00-17.00 น.เก็บตกสำหรับผู้ที่รับเข็ม 1 #มาจากทุกจุดฉีดในประเทศไทย แล้วยังไม่ได้รับเข็มที่ 2 นำหลักฐานการนัดฉีดเข็มที่ 2 เดิม จากแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม/ใบนัดมาขอรับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ศูนย์ฯ #ตรงตามวันนัดหรือหลังจากวันนัดเดิม หากวันนัดเดิมจากรพ.เดิม เร็วกว่าระยะห่างที่ศูนย์ฯกำหนด จะขอสงวนสิทธิ์ให้ฉีดตามระห่างวันนัดของศูนย์ฯมีขั้นตอนรับใบคัดกรองจุดที่ 1 >> ไปจุดลงทะเบียนจุดที่2 >> ไปจุดฉีดยาจุดที่ 3*** ทุกท่านที่จะมารับบริการเข็ม2 จำเป็นต้องมีข้อมูลการรับเข็ม 1 จากระบบฐานข้อมูลส่วนกลางกระทรวงสาธารณสุข (MOPH-IC) หากศูนย์ฯตรวจสอบแล้วไม่มีข้อมูล ท่านต้องติดต่อรพ.ที่ให้บริการเข็มที่ 1 เพื่อนำเข้าข้อมูลการรับวัคซีนก่อน จึงจะสามารถรับบริการเข็ม 2 ต่อได้ ***หากท่านรับบริการวัคซีน เข็มที่ 2 จากที่อื่นแล้ว ระบบจะ #ยกเลิกการลงทะเบียน ก่อนฉีดอัตโนมัติ แม้ท่านจะได้รับ sms หรือมีใบนัดเดิม เนื่องจากยังไม่มีนโยบาย ฉีดวัคซีนมากกว่า 3 เข็ม ชนิดวัคซีน เข็มที่ 2 AstraZeneca เข้าประตู 2,3,4 ทุกวัน ช่วงบ่าย ตั้งแต่ 13.00-17.00 น.#วัคซีนโควิด19#ไฟเซอร์โมเดอร์นา#ศูนย์กลางบางซื่อ 

ข่าวทั้งหมด