'พ.ต.อ.จรุงวิทย์' ลาออกจากเลขาฯ กกต.เตรียมนั่งสว.

19 พฤศจิกายน 2564, 04:24น.


          พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งต่อประธาน กกต.แล้ว โดยให้มีผลในวันที่ 1 ธ.ค.64 หลังจากเมื่อต้นสัปดาห์ได้รับหนังสือจากสำนักเลขาธิการวุฒิสภา สอบถามความประสงค์ว่าจะรับตำแหน่งวุฒิสภา (สว.) หรือไม่ และมีรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ จะแจ้งหนังสือตอบรับการเป็น สว.กลับไปที่สำนักเลขาธิการวุฒิสภา ภายในวันที่ 23 พ.ย.64


          ทั้งนี้ การไปดำรงตำแหน่ง สว.ของ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เนื่องจากก่อนหน้านี้ พล.อ.อ.มนัส รูปขจร อดีตฝ่ายเสนาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายอนุมัติ อาหมัด ได้ยื่นลาออกจากการเป็น สว. ซึ่งบุคคลที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อสำรองที่จะได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ในลำดับถัดไป 2 รายคือ นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ที่อยู่ในรายชื่อลำดับที่ 6 และ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ชื่ออยู่ในบัญชีสำรองลำดับที่ 7 แต่มีรายงานว่า พล.อ.ชัยชาญได้มีหนังสือแจ้งสํานักเลขาธิการวุฒิสภาไม่ขอรับตำแหน่ง สว.สำนักเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้มีหนังสือสอบถามมาที่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีสำรองลำดับที่ 8 ซึ่งหลังจาก พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ตัดสินใจจะไปดำรงตำแหน่ง สว.ก็ได้มีการแจ้งให้ กกต.ทราบก่อนจะยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นเลขาธิการ กกต.รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.61 จนปัจจุบันเป็นเวลา 3 ปีเศษ ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 5 ปี ตามสัญญาจ้างที่ พ.ร.ป.กกต.กำหนด


 


#เลขาฯกกต.ลาออก


#นั่งสมาชิกวุฒิสภา


แฟ้มภาพ 


 
ข่าวทั้งหมด