กลับมาล็อกดาวน์! ลัตเวียชาติแรกในกลุ่มอียูที่กลับมาล็อกดาวน์ทั่วประเทศอีกครั้ง

21 ตุลาคม 2564, 20:37น.


         บีบีซีรายงานว่า ลัตเวีย หนึ่งในสมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรป(อียู)ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศอีกครั้ง ปิดห้างร้าน ร้านอาหาร โรงเรียนและสถานบันเทิง รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านหนึ่งเดือน ทั้งห้ามประชาชนออกจากเคหสถานระหว่างเวลา 20.00 น.ถึงเวลา 05.00 น.เริ่มจากคืนนี้(21 ตุลาคม 2564)หลังตัวเลขผู้ป่วยใหม่ในระยะหลังๆมานี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผู้ป่วยใหม่ 2,599 คนในรอบ 24 ชั่วโมง         มาตรการนี้จะผ่อนผันให้เฉพาะธุรกิจที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน เช่น ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น ที่ยังสามารถเปิดให้บริการตามปกติ รวมทั้งงานต่างๆที่ไม่อาจจะทำที่บ้าน นับเป็นชาติแรกในบรรดาสมาชิก 27 ประเทศของกลุ่มอียูที่กลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่ฤดูหนาวใกล้เข้ามาทุกขณะ         ที่ผ่านมา ลัตเวียเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีคนผู้ป่วยใหม่และอัตราการเสียชีวิตต่ำ แต่นับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ปรากฏว่าผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของลัตเวียระบุถึงสาเหตุการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในลัตเวียว่า เกิดจากลัตเวียมีอัตราการกระจายวัคซีนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศส่วนใหญ่ของกลุ่มอียู         ในปัจจุบัน เพียงร้อยละ 54 ของประชากรวัยผู้ใหญ่ของลัตเวียรับวัคซีนครบโดสแล้ว เทียบกับประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มอียู ซึ่งมีอัตราเฉลี่ยของผู้รับวัคซีนครบโดสอยู่ที่ร้อยละ 74  #ลัตเวีย#ล็อกดาวน์ทั่วประเทศ

ข่าวทั้งหมด