ผู้ป่วยโควิด-19รายใหม่ในโตเกียวลดลง เปิดโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยโรคอื่นมากขึ้น

21 ตุลาคม 2564, 17:55น.


         คณะผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของญี่ปุ่นเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น มีผู้ป่วยใหม่รายวัน 41 คนในรอบ 24 ชั่วโมง ขณะที่ตัวเลขผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและผู้ป่วยหนักมีแนวโน้มลดลง แพทย์สามารถให้การดูแลคนไข้กลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้ป่วยโควิด-19 ได้มากขึ้น  โรงพยาบาลในกรุงโตเกียวไม่มีปัญหาขาดแคลนเตียงคนไข้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 อีกต่อไป ขณะที่ร้อยละ 66 ของประชากรในกรุงโตเกียวรับวัคซีนครบโดสแล้ว         คณะผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของญี่ปุ่น ได้ประชุมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นของกรุงโตเกียวในวันนี้ เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำสัปดาห์ ส่วนใหญ่เห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในกรุงโตเกียวเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น แต่พวกเขาขอให้ประชาชนเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เช่น การไปยังสถานที่ที่มีผู้คนแออัด พร้อมทั้งขอให้ทำตามมาตรการควบคุมโรคขั้นพื้นฐาน เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยและการไปรับวัคซีนให้ครบโดส         อย่างไรก็ตาม ยังมีคำเตือนว่า มีความเป็นไปได้ที่โรคโควิด-19 อาจจะกลับแพร่ระบาดอีกระลอกหนึ่งในช่วงฤดูหนาวปลายปีนี้ พร้อมย้ำว่า มีความจำเป็นที่รัฐบาล ศูนย์สาธารณสุขและโรงพยาบาลจะต้องประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับความพร้อมด้านระบบตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและการรักษาทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  #ญี่ปุ่น#กรุงโตเกียวพบผู้ป่วยน้อยลง

ข่าวทั้งหมด