นายกฯ กำชับทุกฝ่ายปฏิบัติตามเงื่อนไขเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวบลูโซน

20 ตุลาคม 2564, 09:31น.


          กรณีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมพร้อมเปิดพื้นที่บลูโซน และ 3 แนวทางเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขานรับนโยบายเปิดประเทศรับการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงความชื่นชมการทำงานของทุกหน่วยงานในการตอบรับนโยบายการเปิดประเทศ และให้มีการพูดคุย ทำความเข้าใจกับสถานประกอบการ ถึงสถานการณ์ ความจำเป็นในการดำเนินมาตรการ และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลสาธารณสุขของคนไทย รวมถึงผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศด้วย          ทั้งนี้ การเปิดพื้นที่บลูโซน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แรงจูงใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยสามารถกำหนดหรือปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้เป็นไปตามระดับการจัดการตามพื้นที่เฝ้าระวังได้เอง และสามารถเปิดกิจกรรมได้ทุกประเภท ยกเว้นสถานบริการ สถานบันเทิง และสถานบริการอื่นในลักษณะคล้ายกันที่ยังไม่อนุญาตให้เปิด รวมถึงห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนมากกว่า 500 คน โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ระยะขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เกินร้อยละ 70 รวมถึงความพร้อมด้านสาธารณสุข อัตราการครองเตียงเหลืองแดงต้องไม่เกินร้อยละ 80 สัดส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่จะต้องไม่เกิน 5-10 คน ต่อจำนวนประชากร 1 แสนคนต่อวัน          นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่จะมีเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของประเทศต้นทาง และการฉีดวัคซีนของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ ททท. รัฐบาลเชื่อมั่นว่านโยบายการเปิดประเทศจะมีส่วนสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวให้กลับมาเดินหน้าต่อไปได้ รวมไปถึงการพลิกโฉมประเทศด้วย....#นายกรัฐมนตรี#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย#เปิดการท่องเที่ยว 

ข่าวทั้งหมด