อภ.ชี้แจงขาย’วัคซีนโมเดอร์นาเต็มโดส’ เท่านั้น

17 ตุลาคม 2564, 17:06น.


          องค์การเภสัชกรรม หรือ อภ. ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจง ระบุว่า ตามที่มีข่าวเผยแพร่ของหน่วยงานแห่งหนึ่ง ในการเปิดจอง "วัคซีนโมเดอร์นา" ราคา 555 บาท ในขนาดความแรง 50 ไมโครกรัมต่อโดสนั้น องค์การเภสัชกรรมขอแจ้งว่า องค์การเภสัชกรรม จำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นา ให้แก่สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในขนาดความแรง 100 ไมโครกรัมต่อโดส          โดยข้อแนะนำการรับวัคซีนโมเดอร์นา จะเป็นไปตามหลักสากล และอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับข้อมูลที่ได้จาก บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

         ก่อนหน้านี้ ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Anan Jongkaewwattana แสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว ระบุว่า Moderna "555" บาท คือ ครึ่งโดส นะครับ ราคาที่จองไปเป็น 100 mcg/dose ไม่ได้จองแพงครับ          นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า Moderna เข็มกระตุ้นที่ใช้โดสต่ำลง คือจาก 100 mcg เป็น 50 mcg มีข้อมูลยืนยันออกมาจาก Moderna ว่า สามารถทำได้ ค่าแอนติบอดีที่กระตุ้นมาได้ด้วยปริมาณวัคซีนที่ลดลงครึ่งหนึ่ง สามารถพุ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับหลังเข็มสองใหม่ ๆ มาได้ประมาณ 70% รวมถึงผู้สูงอายุด้วย

          อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา องค์การเภสัชกรรม ได้กำหนดราคาวัคซีนโมเดอร์นา ในอัตราเข็ม (โดส) ละ 1,100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และค่าประกันภัยรายบุคคล) โดยมีขนาดความแรง 100 ไมโครกรัมต่อเข็ม (โดส)

          ขณะที่ตามข้อตกลงของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน สามารถคิดค่าบริการต่าง ๆ ได้ไม่เกิน 550 บาทต่อการให้บริการ 1 ครั้งหรือ 1 โดส ดังนั้น ราคาค่าให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" จึงอยู่ที่ 1,650 บาทต่อโดส#โมเดอร์นาเต็มโดส#องค์การเภสัชกรรม

ข่าวทั้งหมด