รองนายกฯพล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สั่งเร่งระบายน้ำลดผลกระทบประชาชนลุ่มน้ำชี

14 ตุลาคม 2564, 13:56น.


          วันนี้ (14 ต.ค. 64) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ จ.ขอนแก่น โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการบริหารจัดการน้ำท่วมในลุ่มน้ำชี บรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบให้กับประชาชนให้มากที่สุด          ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในลุ่มน้ำชี เนื่องจากลำน้ำชีมีสภาพคดเคี้ยว บางช่วงกว้าง บางช่วงแคบ ในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำมักจะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ กรมชลประทาน วางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม ภายใต้หลักการ "ต้นน้ำเก็บ กลางน้ำชะลอ ปลายน้ำระบาย" ประกอบด้วย การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณตอนบนในเขตจังหวัดชัยภูมิ การก่อสร้างประตูระบายน้ำหรือเขื่อนระบายน้ำในลำน้ำชี การก่อสร้างแก้มลิงหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่และแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชี การแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง ลุ่มน้ำพรม-เชิญ ลุ่มน้ำเสียวใหญ่ การพัฒนาอ่างเก็บน้ำแบบอ่างฯพวง โครงการเหลียวหลัง การเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งการผันน้ำในลำน้ำชีหน้าเขื่อนยโสธร - ลำเซบาย - ลำเซบก - ลำห้วยตุงลุง หากสามารถดำเนินการโครงการต่างๆดังกล่าวได้ทั้งหมด จะช่วยลดทั้งปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งได้เป็นอย่างมาก

           รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ที่ยังมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้อีก จากฝนตกหนักอยู่ในขณะนี้ เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ รวมทั้งวางแผนเก็บน้ำสำรองไว้ในทุกแหล่งน้ำ ทั้งน้ำผิวดินและใต้ดินไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้าด้วย โดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น  กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) พิจารณากำหนดแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงตลอดทั้งลำน้ำชีด้วย ที่สำคัญได้มอบให้อนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น ที่มีจังหวัดขอนแก่น และ สทนช. เป็นเจ้าภาพหลัก จัดทำแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น ก่อนนำเสนอผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ำชี และให้ สทนช. รวบรวมเสนอคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ(กนช.) เพื่อพิจารณาต่อไป

           สำหรับโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ย้ำทุกภารกิจด้านน้ำต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในทุกระดับ เป็นการต่อยอดขยายผลการแก้ไขปัญหาด้านน้ำของประเทศได้อย่างยั่งยืน          นอกจากนั้น รองนายกรัฐมนตรี ได้เปิดกิจกรรมเพิ่มความสุข สูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเติมน้ำต้นทุนแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่ อ.ภูเวียง และ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น หลังจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ ต.ดอนหัน และ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น#ลุ่มน้ำชี#กรมชลประทาน

ข่าวทั้งหมด