WHO ตั้งคณะทำงานชุดใหม่ หาต้นตอเชื้อโควิด-19 เป็นครั้งสุดท้าย

14 ตุลาคม 2564, 10:43น.


          แม้ระยะเวลาจะผ่านมากว่าหนึ่งปีหกเดือนนับตั้งแต่โรคโควิด-19 ระบาดในเมืองอู่ฮั่นทางภาคกลางของประเทศจีน ยังคงมีคำถามมากมายที่ยังไม่มีคำตอบในเรื่องต้นตอของโรคโควิด-19 นพ.ไมเคิล ไรอัน ผู้อำนวยการบริหารโครงการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า คณะทำงานชุดใหม่ของ WHO ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ 26 คน ซึ่งเรียกว่า คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาต้นตอของเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19(Sago)อาจจะทำการศึกษาเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้าย แต่ นพ.ไมเคิล ไม่ได้ให้รายละเอียดว่า คณะผู้เชี่ยวชาญของ WHO จะเริ่มทำการศึกษาเรื่องนี้เมื่อใด          สำหรับประเด็นหลักๆที่คณะผู้เชี่ยวชาญของ WHO จะศึกษา 2 เรื่อง คือ โรคโควิด-19 ระบาดจากสัตว์มาสู่คนอย่างไร และการระบาดในเมืองอู่ฮั่นปลายปี 2562 เป็นผลมาจากการรั่วไหลของเชื้อไวรัสโดยบังเอิญจากห้องแล็บเมืองอู่ฮั่นหรือไม่ ซึ่งประเด็นข้อที่สอง ประเทศจีน ปฏิเสธมาตลอดว่าไม่เป็นความจริง         เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ คณะทำงานของ WHO ที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาต้นตอของโรคโควิด-19 เดินทางไปที่ประเทศจีน สรุปผลการศึกษาว่าเชื้อไวรัสแพร่ระบาดจากค้างคาวมาสู่คน พร้อมเสนอแนะให้มีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพิ่มเติม         การแถลงตั้งคณะทำงานชุดใหม่ของ WHO เพื่อสอบสวนเรื่องนี้มีขึ้น หลังจาก สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่าประเทศจีนเตรียมทำการศึกษาตัวอย่างเลือดหลายหมื่นตัวอย่างที่เก็บไว้ที่ศูนย์โลหิตเมืองอู่ฮั่นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 หรือก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ปลายปีเดียวกัน เพื่อทราบต้นตอของโรคโควิด-19 รวมทั้งศึกษาจากตัวอย่างเลือด เพื่อทราบว่าคนไข้มีสารภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสมากน้อยเพียงใด  #WHO#ตั้งคณะทำงานศึกษาต้นตอของโควิด19

ข่าวทั้งหมด