ไทยฉีดวัคซีนครบแล้ว 13,260,456 คน และเข็มที่ 3 อีก 617,550 คน

15 กันยายน 2564, 12:24น.


          ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 14 ก.ย. 2564)          รวม 41,647,101 โดส          ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 14 กันยายน 2564           ยอดฉีดทั่วประเทศ 694,076 โดสเข็มที่ 1 จำนวน 228,352 คนเข็มที่ 2 จำนวน 464,749 คนเข็มที่ 3 จำนวน 975 คน          จำนวนผู้ได้รับวัคซีนสะสมเข็มที่ 1 จำนวน  27,769,095 คนเข็มที่ 2 จำนวน 13,260,456 คนเข็มที่ 3 จำนวน 617,550 คน          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น.          ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 93,837 โดส          รับวัคซีนสะสม 10,460,931 โดส          รวมผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว 2,865,820 คน และเข็มที่3 อีก187,274 คน

...#วัคซีนโควิด#วัคซีนบูสเตอร์

ข่าวทั้งหมด