ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมเสนอ อย. ขึ้นทะเบียนซิโนฟาร์ม ฉีดให้กับเด็กอายุ 12 ปีลงไป- 3 เดือน

05 สิงหาคม 2564, 16:07น.


           ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยกำลังรอเอกสารข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการขึ้นทะเบียนการให้บริการฉีดในกลุ่มเด็กในเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตาม วัคซีนโควิด-19 ในเด็กเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับกลุ่มอื่น หากคนในสังคมได้รับวัคซีนในขณะที่คนอื่นไม่ได้ก็ไม่รอดเช่นกัน ดังนั้น การให้วัคซีนต้องให้โดยเร็ว และปริมาณมากที่สุดให้กว้างขวางอย่างเพียงพอ ถึงจะไปรอด “การศึกษาติดตามผลในเด็กค่อนข้างยาก และซับซ้อนในผู้ใหญ่ ซึ่งขณะนี้ก็มีกระบวนการวิจัยลดอายุไปเรื่อยๆ ตั้งแต่เด็กอายุ 12 ปี ลงไปเรื่อยๆ และบางที่ลงไปถึง 3 เดือน”         อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในต่างประเทศพบคนที่มีการติดเชื้อหลังได้รับวัคซีนไปแล้ว เกิดจากคนที่ไม่ได้รับวัคซีน ดังนั้น เราคนใดคนหนึ่งได้วัคซีนไปไม่รอด ทุกคนต้องได้รับวัคซีนทั้งหมด และในกลุ่มเด็กที่ติดเชื้อแม้มีอาการน้อย แต่เป็นกลุ่มสำคัญที่แพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้ ดังนั้น เด็กต้องได้รับวัคซีนด้วย ขณะนี้มีการศึกษาวัคซีนหลายชนิดที่มีการศึกษาลงไปถึงเด็กอายุ 3 เดือน แต่ก็ต้องได้โดยเร็วด้วย เพราะคนที่ได้วัคซีนแล้ว ผลจากวัคซีนจะค่อยๆลดลง ไม่เช่นนั้นเสายพันธุ์ใหม่จะเกิด จึงต้องได้รับวัคซีนให้มาก

  

ข่าวทั้งหมด