สมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 171 คน

19 มิถุนายน 2564, 11:09น.


         สถานการณ์โควิด COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร ยอดผู้ติดเชื้อในเวลา 24.00 น.ของวันที่ 18 มิถุนายน 2564 พื้นที่ควบคุมสูงสุดพบการติดเชื้อ พบผู้ป่วยรายใหม่ 171 คน แยกเป็น-การค้นหาเชิงรุก เพิ่มขึ้น 65 คน เป็นคนไทย 34 คน ต่างชาติ 31 คน-ในจังหวัด 71 คน แบ่งเป็นคนไทย 41 คน ต่างชาติ 26 คน-นอกจังหวัด 35 คน แบ่งเป็นคนไทย 26 คน ต่างชาติ 9 คน          ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 22,399 คน รักษาหายกลับบ้าน เพิ่มอีก 32 คน ทำให้ยอดสะสมที่รักษาหายแล้ว เป็น 20,631 คน เสียชีวิตสะสม 36ราย

ข่าวทั้งหมด