เช็คเลย! ห้ามหยุด-จอดรถทุกชนิด ซ.อารีย์สัมพันธ์ -ศรีวรา-อินทราภรณ์-รามคำแหง53 มีผลพรุ่งนี้

11 มิถุนายน 2564, 21:08น.


          ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิด ในถนนและซอย พ.ศ. 2564  โดยมีเนื้อสำคัญคือห้ามหยุด หรือจอดรถทุกชนิด ในถนนและซอย ดังต่อไปนี้ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลาซอยอารีย์สัมพันธ์ 4 ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลาซอยอารีย์สัมพันธ์ 5 ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลาซอยอารีย์สัมพันธ์ 6 ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลาถนนศรีวรา ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่เวลา 06.00 นาฬิกา ถึงเวลา 09.00 นาฬิกา และเวลา 16.00 นาฬิกา ถึงเวลา 19.00 นาฬิกาถนนอินทราภรณ์ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่เวลา 06.00 นาฬิกา ถึงเวลา 09.00 นาฬิกา และเวลา 16.00 นาฬิกา ถึงเวลา 19.00 นาฬิกาซอยรามคำแหง 53 ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองแสนแสบถึงสามแยกซอยรามคำแหง 53 ตัดซอยลาดพร้าว 112 ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลาข้อบังคับนี้ มีผลนับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้          ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครอ่านฉบับเต็ม :http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/126/T_0042.PDF

ข่าวทั้งหมด